Bài 4Eict. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 168 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề Eict. Ứng dụng tin học – Phần mềm thiết kế đồ hoạ. Bài 4Eict. Thực hành tổng hợp.

Bài 1. Thiết kế logo Olympic Việt Nam

Yêu cầu

Em hãy tạo tệp ảnh mới và thiết kế logo “Olympic lồng nhau” như Hình 1, trong đó các vòng tròn Olympic lồng nhau. Lưu tệp ảnh với tên tệp là “Olympic VN.cxf” và xuất ảnh với tên tệp là “Olympic VN.png”.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Mở tệp ảnh mới và xác định các tham số của ảnh

Tạo một tệp ảnh mới với các tham số được lựa chọn phù hợp, chẳng hạn như sau: Kích thước = 300 x 250 mm; Độ phân giải = 7 pixels/mmm; Không gian màu = RBG; Nền trắng.

Bước 2. Thiết kế các vòng tròn Olympic

Các vòng tròn Olympic được tạo bằng kĩ thuật thiết kế trên lớp bản sao.

a) Tạo vòng tròn Olympic thứ nhất

Thêm một lớp mới trong suốt, đặt tên lớp là Xanh đậm để chứa vòng tròn Olympic thứ nhất màu xanh da trời.

Chọn lớp Xanh đậm, sử dụng kĩ thuật tạo đường viền để tạo lớp này một hình tròn màu xanh da trời như trong Hình 2.

Kĩ thuật tạo đường viền để tạo lớp này một hình tròn màu xanh da trời:

Sử dụng công cụ Ellipse Tool để vẽ hình tròn.

Tô màu xanh da trời cho hình tròn vừa tạo. Dùng lệnh Select/Shrink để co vùng chọn cỡ 15 px.

Nhấn phím Delete để xoá vùng chọn. Ta được vòng tròn hình màu xanh da trời.

b) Tạo các vòng tròn Olympic còn lại

Các vòng tròn Olympic còn lại (Đen, Đỏ, Vàng sẫm, Xanh lá) được tạo bằng kĩ thuật thiết kế trên lớp bản sao.

Ví dụ, tạo vòng tròng Olympic thứ hai như sau: nhân đôi lớp Xanh đậm, đổi tên lớp thành Đen rồi di chuyển nó đến vị trí phù hợp, cuối cùng tô màu đen cho vòng tròn. Hình 3 gợi ý cách thực hiện.

Lưu ý: Khi di chuyển lớp, nó lệch ra khỏi vị trí của ảnh ban đầu. Thực hiện lệnh Layer\Layer to Image Size để khớp lớp ảnh mới với lớp ảnh ban đầu.

Tương tự cho các vòng tròn còn lại, ta có:

Bước 3. Tạo các điểm lồng nhau của các vòng tròn Olympic

Các điểm lồng nhau giữa các vòng tròn Olympic được thiết kế dựa trên kĩ thuật lồng hình.

Ví dụ, tại một điểm giao, cần đưa vòng tròn xanh đậm lên trên vòng tròn vàng sẫm. Thực hiện như sau:

– Chọn lớp Xanh đậm rồi tạo một vùng chọn hình chữ nhật tại điểm giao của hai vòng tròn (Hình 4a). Thực hiện liên tiếp hai lệnh Edit\CopyEdit\Paste để sao chép một mảnh của đường tròn xanh đậm tại điểm giao. Một lớp động được tự động tạo ra chứa kết quả sao chép (Hình 4b). Nháy chột vào nút lệnh  để thêm vào một lớp mới thay thế lớp động. Đổi tên lớp mới thành Mảnh xanh đậm, kết quả nhận được như Hình 4c.

– Di chuyển lớp Mảnh xanh đậm lên trên lớp Vàng sẫm (Hình 4d) để che đường tròn màu vàng sẫm tại điểm giao. Kết quả nhận được là vòng tròn xanh đậm đè lên trên vòng tròn vàng sẫm.

Ta có các hình như sau:

Bước 4. Tạo lá cờ của logo

– Dùng công cụ đường dẫn và vùng chọn để tạo lá cờ màu đỏ và ngôi sao màu vàng.

– Chọn Selection from Path, chọn Fill Path và tô màu đỏ cho vùng chọn.

– Dùng kĩ thuật cắt xén để cắt phần dưới lá cờ, trong đó vùng chọn để cắt là vùng chọn hình elip.

Nhấn phím Delete để xoá phần elip màu đỏ, ta được:

Vẽ ngôi sao màu vàng 5 cánh: Chọn Filters\Render\Gfig.

Hộp thoại Gfig xuất hiện, chọn các lệnh như trong các khung màu đỏ, sau đó ta vẽ ngôi sao vào khung hình bên trái.

Ta đổi tên lớp Gfig thành lớp Ngôi sao, sau đó ta phóng to và canh chỉnh ngôi sao như hình mẫu bằng công cụ Scale.

Kết quả:

Bước 5. Lưu và xuất tệp ảnh

– Lưu tệp ảnh với tên tệp là “Olympic VN.cfx” -> Chọn File\Save

– Xuất ảnh với tên tệp là “Olympic VN.jpg” -> Chọn File\Export

Bài 2. Thiết kế banner “Câu lạc bộ Tin học ứng dụng”

Yêu cầu

Hãy thiết kế banner “Câu lạc bộ Tin học ứng dụng” của lớp 10A5 như Hình 5. Lưu tệp ảnh và xuất tệp sang định dạng chuẩn png, tên tệp là “Banner CLB ICT”.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Tạo tệp ảnh mới và thêm các lớp ảnh mới

– Tệp ảnh mới nền trắng với một trong các kích thước phù hợp của banner, chẳng hạn là: 2500 x 1500 pixel, độ phân giải 200 ppi.

– Mỗi đối tượng nên được tạo nên một lớp riêng biệt và tất cả các lớp được thêm đều có nền trong suốt.

Bước 2. Thiết kế khu vực nền banner: nền, khung và màu nền

– Thêm lớp mới để tạo nền banner:

Nền banner được tạo bằng vùng chọn hình chữ nhật và được tô màu gradient với các thuộc tính gradient: FG/BG = Đen/Trắng, gradient =  Rounded edge, hoà màu = Perceptual RGB, hình dạng =  Linear, đường cơ sở đi từ góc trái dưới lên góc phải trên, xem Hình 6.

– Thêm lớp mới bên trên lớp nền để tạo khung banner: Khung banner được thiết kế bằng kĩ thuật tạo đường viền.

– Thêm lớp mới bên trên lớp Khung để tạo màu nền cho banner. Màu nền của banner được tạo bằng cách hoà màu xanh dương với dải gradient đen, xám của lớp nền bên dưới.

Để hoà màu, trước hết tô màu thuần nhất (xanh dương) cho lớp Màu nền (Hình 7a, 7b), sau đó đặt chế độ hoà màu (Mode) là Soft Light. Kết quả như hình 7c.

Bước 3. Thiết kế hoạ tiết “Tam giác”

Thêm lớp Tam giác bên trên lớp Màu nền để chứa hoạ tiết tam giác màu đen.

Hoạ tiết này bắt đầu được tạo bằng một vùng chọn hình vuông, được tô màu đen. Sau đó quay, di chuyển hình và dùng kĩ thuật cắt xén để nhận được kết quả như mong muốn. Quá trình thiết kế này được gợi ý như Hình 8.

Nhân đôi lớp Tam giác để nhận được lớp Tam giác copy.

Chuyển kênh alpha của lớp Tam giác copy vào vùng chọn. Tô màu gradient cho vùng chọn với các thuộc tính gradient đã chọn trước đó (Hình 9a).

Bỏ vùng chọn rồi di chuyển lớp Tam giác copy sang phải một chút để hở lớp bên dưới, tạo thành một đường viền đen bên trái nó (Hình 9b).

Bước 4. Thiết kế hoạ tiết các hình tròn đồng tâm

Sử dụng kĩ thuật tạo đường viền để tạo các hình tròn đồng tâm màu đen, tương ứng ở trên các lớp HT1, HT2, HT 3 (Hình 10a, 10b).

Ở lớp HT1, tạo hình tròn (từ hình ellipe) bằng công cụ Ellipse Select, khi kéo thả chuột nhấn giữu phím shift để hình tròn.

Thực hiện kĩ thuật tạo đường viền để tạo hình tròn thứ nhất ở lớp HT1, đo dày phép co khoảng 20 (Select\Shrink).

Tạo lớp HT2, co vùng chọn khoảng với độ dày khoảng 20 và tô màu đen cho vùng chọn sau khi co để nhận được hình tròn màu đen.

Ở lớp HT2, thực hiện kĩ thuật tạo đường viền để tạo được hình tròn thứ hai là hình  tròn màu đen bên trong, có độ dày phép co khoảng 30.

Tạo lớp HT3, co vùng chọn với độ dày khoảng 40 và tô màu đen cho vùng chọn sau khi co để nhận được hình tròn thứ ba.

Sử dụng kĩ thuật cắt xén chi tiết thừa để nhận được kết quả như Hình 11c.

Cuối cùng tô màu hai hình tròn ở lớp HT2, HT3. Nhấn chuột phải chọn Alpha to Selection để có vùng chọn và tô màu.

Di chuyển các lớp theo đúng thứ tự và cắt xén phần thừa của chi tiết hình tròn để được kết quả như Hình 10d.

Bước 5. Tạo hoạ tiết các đường con cách điệu

Hai đường cong cách điệu ở trên và dưới được tạo trên các lớp mới bằng các vùng chọn hình elip, sau đó sử dụng kĩ thuật cắt xén để nhận được kết quả mong muốn Hình 11 gợi ý quá trình tạo vùng chọn, tô màu rồi thực hiện cắt xén.

Bước 6. Tạo các lớp chứa chữ

Gợi ý: Cách tạo dãy kí tự “L, Ớ, P, 1, 0, A, 5” trong các hình tròn đen như sau:

Mỗi hình tròn đen sẽ được tạo trên một lớp riêng biệt.

Hình tròn thứ nhất được tạo bằng vùng chọn và tô màu. Các hình tròn còn lại được tạo bằng kĩ thuật thiết kế trên lớp bản sao (nhân đôi lớp tròn thứ nhất). Hình 12 sau đây gợi ý quá trình thiết kế này.

Dãy chữ “L, Ớ, P, 1, 0, A, 5” được tạo tương tự như cách tạo dãy hình tròn đen. Kết quả nhận được như Hình 13.

Lưu ý: tạo các đường chuẩn để canh chỉnh các hình và chữ đồng đều.

Kết quả:

Xuất ảnh dạng png.

Xem thêm các bài khác tại Giải bài tập sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x