Bài 1F. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

Bài Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao trang 50 SGK Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 1D. Tuân thủ pháp luật trong môi trường số

Bài Tuân thủ pháp luật trong môi trường số trang 40 SGK Tin Học lớp 10…

Đọc bài

Chủ đề Acs. Bài 4. Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh

Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh SBT Tin Học lớp 10 – Cánh…

Đọc bài

Chủ đề Acs. Bài 3. Số hoá văn bản

Số hoá văn bản sách bài tập Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Đọc bài

Chủ đề Acs. Bài 2. Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân

Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân SBT Tin Học lớp 10…

Đọc bài

Chủ đề Acs. Bài 1. Hệ nhị phân và ứng dụng

Hệ nhị phân và ứng dụng SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Đọc bài

Chủ đề G. Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động

Dự án nhỏ: Tìm hiểu về lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình…

Đọc bài

Chủ đề G. Bài 1. Nhóm nghề thiết kế và lập trình

Nhóm nghề thiết kế và lập trình SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời…

Đọc bài

Chủ đề F. Bài 17. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính SBT Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài

Chủ đề F. Bài 16. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

bài 16 Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình SBT Tin Học lớp 10 – Cánh…

Đọc bài