Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Đọc bài

Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Đọc bài

Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Đọc bài

Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học – Giới thiệu nghề quản trị cơ sở…

Đọc bài

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số – Ứng…

Đọc bài

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Đọc bài