Bài 4Eict. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 168 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Đọc bài

Bài 3Eict. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh Alpha

Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh Alpha trang 163 SGK Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 2Eict. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh…

Đọc bài

Bài 6. Ba đường conic

Bài \(6\). Ba đường conic trang \(93\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Đọc bài

Bài 5. Phương trình đường tròn

Bài \(5\). Phương trình đường tròn trang \(87\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Đọc bài

Bài 3. Phương trình đường thẳng

Bài \(3\). Phương trình đường thẳng trang \(73\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Đọc bài

Bài 1. Toạ độ của vectơ

Bài \(1\). Toạ độ của vectơ trang \(60\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Đọc bài

Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(53\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Đọc bài

Bài 5. Xác suất của biến cố

Bài \(5\). Xác suất của biến cố trang \(46\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều.…

Đọc bài

Bài 4. Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài \(4\). Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản trang \(42\)…

Đọc bài