Bài 5: Sử dụng bàn phím

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 5: Sử dụng bàn phím – trang 20 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 5: Sử dụng bàn phím

Câu 1

Viết tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím.

Lời giải:

Câu 2

Viết tiếp các phím trên hàng phím cơ sở vào ô trống.

Lời giải:

Câu 3

Viết 5 dòng các phím của hàng phím trên.

Mẫu: Hàng phím trên: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Dòng 1: ………………………………………

Dòng 2: ………………………………………

Dòng 3: ………………………………………

Dòng 4: ………………………………………

Dòng 5: ………………………………………

Lời giải:

Dòng 1: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Dòng 2: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Dòng 3: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Dòng 4: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Dòng 5: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P

Câu 4

Viết 5 dòng các phím của hàng phím dưới.

Dòng 1: Z, X, C, V, ………………………

Dòng 2: ………………………………………

Dòng 3: ………………………………………

Dòng 4: ………………………………………

Dòng 5: ………………………………………

Lời giải:

Dòng 1: Z, X, C, V, B, N, M

Dòng 2: Z, X, C, V, B, N, M

Dòng 3: Z, X, C, V, B, N, M

Dòng 4: Z, X, C, V, B, N, M

Dòng 5: Z, X, C, V, B, N, M

Câu 5

Hãy nối mỗi ngón tay với phím trên hàng phím cơ sở thể hiện đúng cách đặt tay tại vị trí xuất phát.

Lời giải:

Câu 6

Hãy nối mỗi ngón tay với một ô có nội dung tương ứng để gõ các phím của hàng phím trên đúng cách.

Lời giải:

Câu 7

Hai phím có gờ (F, J) trên hàng phím cơ sở dùng để đặt ngón tay nào ở vị trí xuất phát? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Ngón giữa.

ô vuông Ngón áp út.

ô vuông Ngón út.

ô vuông Ngón trỏ.

Lời giải:

ô vuông Ngón giữa.

ô vuông Ngón áp út.

ô vuông Ngón út.

 Ngón trỏ.

Câu 8

Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

a) Khu vực chính của bàn phím: hàng phím số, ……………., ……………., ……………. và hàng phím chứa dấu cách.

b) Khi gõ xong, luôn đưa tay về ……………. trên hàng phím …………….

Lời giải:

a) Khu vực chính của bàn phím: hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa dấu cách.

b) Khi gõ xong, luôn đưa tay về vị trí xuất phát trên hàng phím cơ sở.

Câu 9

Hãy khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor, đặt tay đúng cách trên bàn phím, nhập tên và chọn mục Typing Lessons để học tập đánh máy.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền để khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor. Màn hình chính của phần mềm có dạng như sau:

Bước 2: Nhập tên người học tại ô User Name và chọn Typing Lessons, phần mềm sẽ hiện ra hướng dẫn theo các bài. Màn hình tương tự như sau:

Hướng dẫn các bài học lí thuyết từ bài 1 đến bài 6. Hướng dẫn thực hành các bài từ bài 7 đến bài 22.

Câu 10

Hãy khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor, chọn bài luyện tập và thực hành mỗi bài hai lần, mỗi lần 5 phút. Ghi lại các chỉ số Accuracy (độ chính xác) và Key per Minute (số phím gõ được trong một phút) để so sánh sự tiến bộ sau các lần luyện tập.

Hướng dẫn:

Bước 1: Khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor. Trên màn hình chính của phần mềm chọn Typing Pracyice. Màn hình luyện tập có dạng tương tự như sau:

Bước 2: Luyện tập lần lượt các bài theo thứ tự đã có của phần mềm hoặc chọn bài luyện tập ở mục Course. Sau mỗi lần luyện tập, xem ghi lại các chỉ số Accuracy, Key per Minute và tự đánh giá sự tiến bộ của mình.

Xem bài giải trước: Bài 4: Làm việc với máy tính

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Tin học lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x