Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

Đề bài 1: a) Những hình nào dưới đây là khối lập phương?

Bumbii Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Những hình nào dưới đây là khối hộp chữ nhật?

Bumbii Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em nhận dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật và đánh dấu vào hình như sau:

Bumbii Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Xem hình sau rồi tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em nhận dạng và đếm các hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn và hình tam giác để điền số như sau:

Bumbii Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3:

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Lấy 9 que tính xếp thành hình bên.
b) Hình bên có mấy hình tam giác?
c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác.

Hướng dẫn giải:
a) Em tự lấy que tính để xếp thành hình như trên.

b) Em đếm các hình tam giác, lưu ý đếm hình cả tam giác lớn.
Có tất cả 5 hình tam giác.

c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác như hinh bên dưới:

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Tìm hình thích hợp đặt vào dấu “?”.

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em tìm quy luật sắp xếp hình như sau:
a) Quy luật: Hình thoi; Tam giác; Hình tròn; Hình chữ nhật
Vậy hình điền vào dấu “?” là Hình chữ nhật.

Chọn D.

b) Quy luật: Hình hộp chữ nhật màu vàng; Hình lập phương màu tím; Hình lập phương màu xanh; Hình hộp chữ nhật màu cam.
Hình điền vào dấu “?” là: Hình lập phương màu xanh

Chọn C.

Luyện tập tiết 2

Đề bài 1: Chọn đồng hồ thích hợp vào mỗi bức tranh.

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em đọc giờ trên mỗi đồng hồ và nối với tranh phù hợp:

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
a) Trong một tuần, nếu ngày 20 là thứ Hai thì ngày 22 là thứ mấy?
A. Thứ Tư                      
B. Thứ Năm                   
C. Thứ Sáu

b) Nếu hôm qua là thứ Ba thì ngày mai là thứ mấy?
A. Thứ Tư                      
B. Thứ Năm                   
C. Thứ Sáu

Hướng dẫn giải:

a) Ngày 20 là thứ Hai thì:
Ngày 21 là thứ Ba.
Ngày 22 là thứ Tư.

Chọn A.

b) Hôm qua là thứ Ba thì:
Hôm nay là thứ Tư.
Ngày mai là thứ Năm.

Chọn B. 

Đề bài 3: Đo độ dài mỗi đồ vật sau với đơn vị là xăng-ti-mét.

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em đặt thước đo mỗi đồ vật em được kết quả đo như sau:

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Trong hình dưới đây, băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất?

Bumbii trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Băng giấy A dài 5 ô vuông.
Băng giấy B dài 8 ô vuông.
Băng giấy C dài 6 ô vuông.
Băng giấy D dài 4 ô vuông.

Vì 4 < 5 < 6 < 8 nên băng giấy B dài nhất, băng giấy D ngắn nhất.

Đề bài 5: Chọn câu trả lời đúng.
a) Gang tay của em dài khoảng:
A. 10 cm                         
B. 1 cm                         
 C. 5 cm

b) Bàn học của em dài khoảng: 
A. 6 cm                           
B. 6 gang tay                  
C. 20 cm

c) Bảng lớp học dài khoảng:
A. 3 sải tay                     
B. 3 gang tay                  
C. 30 cm

Hướng dẫn giải:
Em dựa vào thực tế, ước lượng và đưa ra đáp án hợp lý:
a) Gang tay của em dài khoảng 10 cm.
Chọn A.

b) Bàn học của em dài khoảng 6 gang tay.
Chọn B.

c) Bảng lớp học dài khoảng 3 sải tay.
Chọn A.

Xem bài giải trước: Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 41: Ôn tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x