Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm – trang 28 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm

Câu 1

Hãy nối các cụm từ với hình sao cho phù hợp.

Lời giải:

Câu 2

Đánh dấu ✔ vào ô trống tương ứng.

Không
a) Em có sắp xếp sách vở, quần áo, đồ chơi của mình không?ô vuôngô vuông
b) Danh sách học sinh trong lớp em có được sắp xếp không?ô vuôngô vuông
c) Số nhà trên một đường phố có được sắp xếp không?ô vuôngô vuông
d) Giá sách của em mẹ đã sắp xếp, em có thể sắp xếp lại theo cách khác không?ô vuôngô vuông

Lời giải:

Không
a) Em có sắp xếp sách vở, quần áo, đồ chơi của mình không?ô vuôngô vuông
b) Danh sách học sinh trong lớp em có được sắp xếp không?ô vuôngô vuông
c) Số nhà trên một đường phố có được sắp xếp không?ô vuôngô vuông
d) Giá sách của em mẹ đã sắp xếp, em có thể sắp xếp lại theo cách khác không?ô vuôngô vuông

Câu 3

Đánh dấu ✔ vào ô trống tương ứng.

ĐúngSai
a) Các đồ vật được sắp xếp hợp lí sẽ dễ tìm khi cần.ô vuôngô vuông
b) Các đồ vật được sắp xếp hợp lí chỉ để trông đẹp hơn chứ không dễ tìm hơn.ô vuôngô vuông
c) Việc sắp xếp cần tuân theo các quy tắc.ô vuôngô vuông
d) Mỗi người có cách sắp xếp đồ vật khác nhau.ô vuôngô vuông

Lời giải:

ĐúngSai
a) Các đồ vật được sắp xếp hợp lí sẽ dễ tìm khi cần.ô vuôngô vuông
b) Các đồ vật được sắp xếp hợp lí chỉ để trông đẹp hơn chứ không dễ tìm hơn.ô vuôngô vuông
c) Việc sắp xếp cần tuân theo các quy tắc.ô vuôngô vuông
d) Mỗi người có cách sắp xếp đồ vật khác nhau.ô vuôngô vuông

Câu 4

Hãy điền các từ, cụm từ: hợp líquy tắcnhanh vào chỗ chấm cho thích hợp.

Sắp xếp các đồ vật …………. sẽ giúp em tìm kiếm được …………. hơn nhờ vào việc tìm kiếm theo …………. sắp xếp.

Lời giải:

Sắp xếp các đồ vật hợp lí sẽ giúp em tìm kiếm được nhanh hơn nhờ vào việc tìm kiếm theo quy tắc sắp xếp.

Câu 5

Hãy điền các từ, cụm từ: điểm chungphân loạinhóm vào chỗ chấm cho thích hợp.

Sắp xếp là việc …………. đồ vật, dữ liệu vào các ………….sao cho đồ vật, dữ liệu trong mỗi nhóm có một số ………….

Lời giải:

Sắp xếp là việc phân loại đồ vật, dữ liệu vào các nhóm sao cho đồ vật, dữ liệu trong mỗi nhóm có một số điểm chung.

Câu 6

Thư viện của lớp có các loại truyện sau: Truyện tranh Việt NamTruyện văn học Việt NamTruyện văn học nước ngoàiTruyện tranh nước ngoài.

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông An sắp xếp dễ tìm hơn.

ô vuông Minh sắp xếp dễ tìm hơn.

ô vuông Cả hai cách sắp xếp đều được.

Lời giải:

ô vuông An sắp xếp dễ tìm hơn.

ô vuông Minh sắp xếp dễ tìm hơn.

ô vuông Cả hai cách sắp xếp đều được.

Câu 7

Khi đi học về, thay đồng phục ra để giặt thì em nên làm theo cách nào sau đây để nhà được gọn gàng và không tốn thời gian khi cần giặt quần áo? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Vứt ở bất cứ đâu trong nhà, khi nào giặt sẽ đi tìm.

ô vuông Vứt ở trên giường hoặc trên ghế trong phòng mình, để dễ tìm hơn khi cần giặt.

ô vuông