KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG

Trong bài viết này, Bumbii sẽ giúp các bạn giải bài tập Khối hộp chữ nhật,…

Đọc bài

VỊ TRÍ

Chúng ta bắt đầu Toán lớp 1 với phần 1 Làm quen với một số hình.…

Đọc bài

Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 3

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks 1. Find the sum of…

Đọc bài

Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 2

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks 1. The clock chimes once…

Đọc bài
KHỞI ĐẦU CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC TIẾNG ANH QUA BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH : ENGLISH ALPHABET

KHỞI ĐẦU CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC TIẾNG ANH QUA BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH : ENGLISH ALPHABET

Nắm chắc bảng chữ cái tiếng anh là bước đầu tiên để trẻ có thể tiếp…

Đọc bài