ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 110 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Tính nhẩm.

70 + 60 = … 
100 – 30 = … 
700 + 100 = … 
600 – 400 = … 
90 + 20 = … 
200 – 50 = … 
200 + 300 = …
900 – 200 = …   
40 + 80 = …
600 – 80 = …
400 + 600 = …
1000 – 100 = …

Trả lời:

Em thực hiện tính toán được kết quả sau:

70 + 60 = 130
100 – 30 = 70 
700 + 100 = 800 
600 – 400 = 200
90 + 20 = 110
200 – 50 = 150
200 + 300 = 500
900 – 200 = 700
40 + 80 = 120
600 – 80 = 520
400 + 600 = 1000
1000 – 100 = 900

2: Đặt tính rồi tính.

330 + 195                      
808 + 59                         
409 – 278                       
193 – 48

Trả lời:

Em đặt tính rồi thực hiện phép tính từ phải qua trái.

3: Số?

a) Thêm 40

Mẫu:

b) Bớt 70

Trả lời:

a) 280 thêm 40 tức là 280 + 40 = 320

    575 thêm 40 tức là 575 + 40 = 615.

Vậy em điền được như sau:

b) 444 bớt 70 tức là 444 – 70 = 374

    631 bớt 70 tức là 631 – 70 = 561

Vậy em điền được như sau:

4: Tính rồi nối để biết thuyền cập bến nào (theo mẫu).

Trả lời:

Em đặt tính ra kết quả rồi nối như sau:

5: Số?

a)

b)

Trả lời:

a) Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên và điền được kết quả như sau: 

b) Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên và điền được kết quả như sau: 

6: Làm theo mẫu.

Mẫu:

206 + 120 = 326

120 + 206 = 326

326 – 206 = 120

326 – 120 = 206

Trả lời:

Dựa theo mẫu, em thực hiện được như sau:

900 + 58 = 958 

58 + 900 = 958 

958 – 900 = 58

958 – 58 = 900

7: Đúng ghi đ, sai ghi s

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính rồi so sánh:

8 + 64 = 72 < 74 nên 74 > 8 + 64 

52 – 12 = 40 < 46 nên 46 > 52 – 12 

6 + 55 = 61 

53 – 14 = 39 

9 + 80 = 89 

11 + 11 = 22

Vậy em điền được như sau:

8: 

Mai có 36 cái bút chì. Mai tặng các bạn một số bút chì và thấy còn lại 8 cái. Hỏi Mai đã tặng các bạn bao nhiêu cái bút chì?

Trả lời:

Tóm tắt

Có: 36 cái.

Còn lại: 8 cái.

Tặng: … cái?

Bài giải

Mai đã tặng các bạn số cái bút chì là:

36 – 8 = 28 (cái)

Đáp số: 28 cái bút chì.

9: 

Một trang trại có 519 con bò mẹ và 328 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Trả lời:

Tóm tắt

Bò mẹ: 519 con

Bò con: 328 con

Có tất cả: … con bò mẹ và con?

Bài giải

Trang trại đó có tất cả số con bò mẹ và bò con là:

519 + 328 = 847 (con)

                              Đáp số: 847 con bò mẹ và bò con.

10: Số?

Trả lời:

+ Vì 410 + 90 + 200 = 700 nên chậu hoa thứ hai em điền số 700.

+ Vì 150 + 300 + 200 = 650 nên chậu hoa thứ ba em điền số 650.

Vậy em điền được như sau:

11: Trong giờ ra chơi, các bạn học sinh vào thư viện. Có 28 bạn nữ, số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 19 bạn. Hỏi có bao nhiêu bạn nam vào thư viện?

Trả lời:

Tóm tắt

Nữ: 28 bạn

Nam: nhiều hơn nữ 19 bạn

Có: … bạn nam?

Bài giải

Có số bạn nam vào thư viện là:

28 + 19 = 47 (bạn)

                 Đáp số: 47 bạn nam.

12: Thử thách

Tô màu

Màu đỏ: hai ô số có tổng là 500.

Màu vàng: hai ô số có tổng là 630.

Màu xanh dương: hai ô số có tổng là 230.

Màu xanh lá cây: hai ô số có tổng là 490.

Trả lời:

Ta có: 100 + 400 = 500 

300 + 330 = 630 

80 + 150 = 230 

380 + 110 = 490 

Nên em tô màu như sau:

Ôn tập phép cộng và phép

Xem bài giải trước: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập phép nhân và phép chia

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x