NGÀY, THÁNG

Ngày, tháng trang 115 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng…

Đọc bài

NGÀY, GIỜ

Ngày, giờ trang 111 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng…

Đọc bài

CÓ THỂ, CHẮC CHẮN, KHÔNG THỂ

Có thể, chắc chắn, không thể trang 110 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1…

Đọc bài

Chương 1 – Bài 9. Ước và bội

Bài 9. Ước và bội

Đọc bài

Chương 1 – Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Đọc bài

Chương 1 – Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Chương 1 - Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Đọc bài

BIỂU ĐỒ TRANH

Biểu đồ tranh trang 105 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời…

Đọc bài

THU THẬP, PHÂN LOẠI, KIỂM ĐẾM

Thu thập, phân loại, kiểm đếm trang 103 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1…

Đọc bài

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 100 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB…

Đọc bài

PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 97 Vở bài tập toán lớp 2…

Đọc bài