Bài 12: Làm quen với Scratch

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn…

Continue Reading

Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn hoá

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn…

Continue Reading

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho…

Continue Reading

Bài 1. Toạ độ vectơ

Bài \(1\). Toạ độ vectơ trang \(54\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 9: Bài trình chiếu của em

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 9: Bài trình chiếu của em –…

Continue Reading

Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xoá văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VIII

Bài tập cuối chương \(VIII\) trang \(48\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt…

Continue Reading

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading