Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xoá văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xoá văn bản – trang 28 vở bài tập Tin học Lớp 4 – Chân Trời Sáng Tạo. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xoá văn bản

Câu 1

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm.

Gợi ý: sinh động, hấp dẫn, minh họa.

Mục đích của việc chèn hình ảnh là để ……..…….. cho nội dung văn bản, giúp văn bản ………..…… , ………..…. hơn.

Trả lời:

Mục đích của việc chèn hình ảnh là để minh họa cho nội dung văn bản, giúp văn bản sinh động , hấp dẫn hơn.

Câu 2

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản.

A. Mở thư mục chứa tệp hình ảnh, chọn tệp hình ảnh.

B. Chọn thẻ Insert, chọn nút lệnh  (cửa sổ Insert Pictures xuất hiện).

C. Mở thư mục chứa tệp hình ảnh, chọn tệp hình ảnh.

D. Chọn nút lệnh .

Trả lời:

Thứ tự đúng: C, B, A, D.

Câu 3

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Việc nào dưới đây cần thực hiện khi chèn hình ảnh vào văn bản nhưng không cần thực hiện khi chèn hình ảnh vào trang chiếu?

A. Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn hình ảnh vào.

B. Chọn thẻ Insert, chọn nút lệnh  (cửa sổ Insert Pictures xuất hiện).

C. Mở thư mục chứa tệp hình ảnh, chọn tệp hình ảnh.

D. Chọn nút lệnh .

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Khi chèn hình ảnh vào văn bản, cần xác định vị trí trong văn bản muốn chèn hình. Trong trang chiếu, việc chèn hình ảnh có thể có sự chuẩn bị trước và sắp xếp tùy theo cấu trúc trang chiếu, nên không cần thiết phải đặt con trỏ soạn thảo trực tiếp tại vị trí cụ thể.

Câu 4

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh.

A. Khi con trỏ chuột chuyển thành dạng mũi tên hai chiều, kéo thả chuột để thay đổi kích thước hình ảnh.

B. Di chuyển con trỏ chuột vào một nút tròn trên khung chữ nhật bao quanh hình ảnh.

C. Chọn hình ảnh.

Trả lời:

Thứ tự đúng: C, B, A.

Câu 5

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện di chuyển hình ảnh.

A. Di chuyển con trỏ chuột vào hình ảnh để con trỏ chuột chuyển thành dạng .

B. Chọn hình ảnh.

C. Kéo thả chuột để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn.

Trả lời:

Thứ tự đúng: B, A, C.

Câu 6

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện thay đổi cách bố trí hình ảnh trong trang văn bản.

A. Nháy chuột vào nút lệnh Layout Options.

B. Chọn kiểu trình bày.

C. Chọn hình ảnh.

Trả lời:

Thứ tự đúng: C, A, B.

Câu 7

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phát biểu sai.

A. Để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn trong văn bản ta chỉ cần thực hiện thao tác di chuyển hình ảnh.

B. Ta có thể thay đổi cách bố trí, sắp đặt hình ảnh với nội dung chữ trong văn bản.

C. Để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn trong văn bản ta có thể cần phải thực hiện thay đổi cách bố trí hình ảnh kết hợp với di chuyển hình ảnh.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A.

Để di chuyển hình ảnh đến vị trí mong muốn trong văn bản, cần thực hiện thay đổi cách bố trí của hình ảnh kết hợp với việc di chuyển nó. Nếu vị trí hoặc cách bố trí ban đầu của hình ảnh không phù hợp, có thể điều chỉnh cả hai để đạt được sự sắp xếp mong muốn.

Câu 8

Lựa chọn một số việc trong những việc dưới đây và sắp xếp theo thứ tự đúng để thực hiện sao chép, di chuyển, xóa phần văn bản.

A. Chọn phần văn bản.

B. Gõ tổ hợp phím Ctrl + C.

C. Gõ tổ hợp phím Ctrl + V.

D. Gõ tổ hợp phím Ctrl + X.

E. Gõ phím Delete hoặc Backspace.

G. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí muốn sao chép đến.

H. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí muốn di chuyển đến.

Trả lời:

Sao chép: A, B, G, C.

Di chuyển: A, D, H, C.

Xoá: A, E.

Câu 9

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện sao chép cụm từ “Núi bao nhiêu tuổi” đến dưới dòng chứa cụm từ “Trăng bao nhiêu tuổi” ở cuối văn bản như ở Hình 6c trong SGK.

A. Gõ tổ hợp phím Ctrl + V.

B. Đưa con trỏ đến cuối dòng cuối cùng của văn bản rồi gõ phím Enter.

C. Chọn cụm từ “Núi bao nhiêu tuổi”.

D. Gõ tổ hợp phím Ctrl + C.

Trả lời:

Thứ tự đúng: C, D, B, A.

Câu 10

Hãy nêu hai cách thực hiện di chuyển phần văn bản đề từ văn bản như ở Hình 7d trong SGK có được văn bản như ở Hình 7a trong SGK.

Trả lời:

Thực hiện như sau: Di chuyển hai câu thơ đầu tiên xuống cuối bài thơ hoặc di chuyển hai câu thơ cuối cùng lên trên.

Câu 11

Nối mỗi thao tác ở cột bên trái với một kết quả tương ứng ở cột bên phải.

Trả lời:

Câu 12

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Để từ tệp văn bản 5 điều Bác Hồ dạy (em đã tạo ở Bài 7) có được văn bản như ở Hình 1 trong SGK, việc nào dưới đây không cần thực hiện?

A. Chèn hình ảnh vào văn bản.

B. Thay đổi kích thước, thay đổi cách bố trí hình ảnh, di chuyển hình ảnh.

C. Sao chép văn bản.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Để từ tệp văn bản 5 điều Bác Hồ dạy (em đã tạo ở Bài 7) có được văn bản như ở Hình 1 trong SGK, cần chèn hình ảnh vào văn bản và thay đổi kích thước, thay đổi cách bố trí hình ảnh, di chuyển hình ảnh, không cần sao chép văn bản.

Câu 13

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự hợp lí nhất để từ văn bản như ở Hình 9 trong SGK có được văn bản như ở Hình 11 trong SGK.

A. Di chuyển cụm từ “Ca dao Việt Nam” ở dòng cuối cùng lên trên cùng.

B. Sao chép cụm từ “Núi bao nhiêu tuổi” rồi gõ thêm cụm từ “núi còn trơ trơn để hoàn thành câu ca dao cuối cùng.

C. Sao chép cụm từ “Trăng bao nhiêu tuổi trăng” rồi gõ thêm từ “tròn” để hoàn thành câu ca dao thứ ba.

Trả lời:

Thứ tự đúng: C, B, A.

Câu 14

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để lưu tệp với tên khác.

A. Chọn nút lệnh .

B. Chọn Save As.

C. Chọn , cửa sổ Save As mở ra.

D. Chọn thẻ File.

E. Mở thư mục sẽ chứa tệp, gõ tên tệp mới

Trả lời:

Thứ tự đúng: D, B, C, E, A.

Xem bài giải trước: Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Vở Bài Tập Tin học Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x