Bài 14: Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 13: Tạo chương trình máy tính để kể chuyện

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 12: Làm quen với Scratch

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn phím

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 11B: Thực hành luyện tập gõ bàn…

Continue Reading

Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn hoá

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 11A: Xem video về lịch sử, văn…

Continue Reading

Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 10: Định dạng, tạo hiệu ứng cho…

Continue Reading

Bài 9: Bài trình chiếu của em

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 9: Bài trình chiếu của em –…

Continue Reading

Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xoá văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di…

Continue Reading

Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Bài 7: Soạn thảo văn bản tiếng Việt…

Continue Reading

Bài 6: Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading