ĐỀ-XI-MÉT

Bài này các em cùng Bumbii học về đơn vị đo Đề-xi-mét trang 33 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

1:  Viết

Lời giải

2: Viết vào chỗ chấm.

a) Dài hơn, ngắn hơn hay bằng?

 Ngón trỏ …………… 1dm.

– Bàn tay ……………… 1 dm.

– Gang tay ……………… 1 dm.

– Sải tay …………………. 10 dm.

– Bước chân ……………….. 5 dm.

b) cm hay dm?

– Ngón trỏ dài khoảng: 5 ……

 Gang tay dài khoảng: 15 ……

 Bàn tay dài khoảng: 1 ……..

– Sải tay dài khoảng: 12 ……..

 Bước chân dài khoảng: 4 …….

c) Đo rồi viết số vào chỗ chấm.

– Ngón trỏ dài khoảng ….. cm.

 Bàn tay dài khoảng …….. cm.

 Bước chân dài khoảng …… cm.

 Gang tay dài khoảng ………. cm.

– Sải tay dài khoảng ………. dm.

Lời giải

a) Em quan sát và ước lượng được chiều dài như sau:

 Ngón trỏ ngắn hơn 1dm.

 Bàn tay dài hơn 1 dm.

– Gang tay bằng 1 dm.

 Sải tay dài hơn 10 dm.

– Bước chân ngắn hơn 5 dm.

b) Em viết:

– Ngón trỏ dài khoảng: 5 cm

 Gang tay dài khoảng: 15 cm

 Bàn tay dài khoảng: 1 dm

 Sải tay dài khoảng: 12 dm

– Bước chân dài khoảng: 4 dm

c) Em thực hành đo, và viết:

 Ngón trỏ dài khoảng 5 cm.

– Bàn tay dài khoảng 10 cm.

– Bước chân dài khoảng 30 cm.

 Gang tay dài khoảng 10 cm.

 Sải tay dài khoảng 10 dm.

3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1 dm = 10 cm10 cm > 1 dm
8 dm < 82 cm50 cm = 5 dm
3 dm > 30 cm47 cm < 7 dm

Lời giải

1 dm = 10 cm đ10 cm > 1 dms
8 dm < 82 cm đ50 cm = 5 dm đ
3 dm > 30 cm s47 cm < 7 dm đ

4: Tính:

8 cm + 2 cm = …………
29 cm – 17 cm = ……….
33 cm – 10 cm + 25 cm = …………
10 dm + 7 dm = …………
33 dm – 21 dm = …………
44dm + 55 dm – 68 dm = ………..

Lời giải

8 cm + 2 cm = 10 cm
29 cm – 17 cm = 12 cm
33 cm – 10 cm + 25 cm = 48 cm
10 dm + 7 dm = 17 dm
33 dm – 21 dm = 12 dm
44dm + 55 dm – 68 dm = 31 dm

5:

Lời giải

6:

Dài hơnngắn hơn hay dài bằng?

 

 

Lời giải:

7:

Đặt dấu V vào cách đặt thước đúng để đo các đồ vật.

Lời giải

8: Ước lượng rồi đo các đồ vật trong lớp.

Lời giải

Em đo thực tế và điền kết quả, tham khảo bên dưới:

de-xi-met de-xi-met

Xem bài giải trước: Điểm – Đoạn thẳng
Xem bài giải tiếp theo: Em làm được những gì?

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x