SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

So sánh các số có ba chữ số trang 57 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: So sánh từ số trăm, số chục rồi đến số đơn vị.

Trả lời:

Em so sánh được như sau:

2: Viết các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn

b) Từ lớn đến bé

Trả lời:

Em so sánh các số từ số trăm, số chục đến số đơn vị rồi sắp xếp.

a) Từ bé đến lớn

b) Từ lớn đến bé

3: 

a) Tô màu con vật có số lớn nhất.

b) Tô màu con vật có số bé nhất.

Trả lời:

a) Các con heo có số tương ứng: 189, 99, 201, 198. Vì 201 là số lớn nhất nên em tô màu con lợn mang số 201.

b) Các con vịt có số tương ứng: 170, 70, 307, 77. Vì 70 là số bé nhất nên em tô màu con vịt mang số 70.

4: Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

541 > 54…                                                   
387 < 3…2                                                   
263 > …75

Trả lời:

541 > 54

387 < 392

263 > 175

5: Đánh dấu (V) vào hình có nhiều viên gạch nhất.

Trả lời:

+ Hình A gồm: 5 cột, mỗi cột có 8 viên gạch; 5 cột, mỗi cột có 7 viên gạch; 5 cột, mỗi cột có 4 viên gạch và 1 viên gạch trên cùng. Vậy hình A có: 

8 x 5 + 7 x 5 + 4 x 5 + 1 = 40 + 35 + 20 + 1 = 96 viên gạch.

+ Hình B gồm: 10 cột, mỗi cột 11 viên gạch. Vậy hình B có: 

11 x 10 = 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 110 viên gạch.

+ Hình C gồm: 5 cột, mỗi cột có 10 viên gạch; 2 cột, mỗi cột có 11 viên gạch và 3 cột, mỗi cột có 9 viên gạch. Vậy hình C có:

10 x 5 + 11 x 2 + 9 x 3 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11 + 11 + 9 + 9 + 9 = 99 viên gạch.

+ Hình D gồm: 5 cột, mỗi cột có 8 viên gạch; 5 cột, mỗi cột có 7 viên gạch và 10 cột, mỗi cột có 2 viên gạch. Vậy hàng D có:

8 x 5 + 7 x 5 + 2 x 10 = 40 + 35 + 20 = 95 viên gạch.

Vậy hình có nhiều viên gạch nhất là hình B.

So sánh các số có ba

Xem bài giải trước: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Xem bài giải tiếp theo: Em làm được những gì?

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x