EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 62 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: 

a) Nối hình ảnh phù hợp với số.

b) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

224 =…………………………………………………

420 =…………………………………………………

402 =…………………………………………………

240 =…………………………………………………

c) Sắp xếp các số 224, 420, 402, 240 theo thứ tự từ bé đến lớn.

… , … , … , …

Trả lời:

a) Hình A có 4 trăm và 2 đơn vị. Vậy em nối hình A với số 402.

    Hình B có 2 trăm, 2 chục và 4 đơn vị. Vậy em nối hình B với số 224.

    Hình C có 4 trăm và 2 chục. Vậy em nối hình C với số 420.

    Hình D có 2 trăm và 4 chục. Vậy em nối hình D với số 240.

b) 

224 = 200 + 20 + 4

420 = 400 + 20 + 0 

402 = 400 + 0 + 2

240 = 200 + 40 + 0 

c) Em so sánh và sắp xếp các số theo thứ tự từ bé tới lớn được:

224; 240; 402; 420.

2: 

Viết sốĐọc số
501năm trăm linh một
444
265
bảy trăm tám mươi
chín trăm ba mươi bảy
sáu trăm hai mươi mốt
1000

Trả lời:

Em viết số và đọc số như sau:

Viết sốĐọc số
501năm trăm linh một
444bốn trăm bốn mươi tư (hay bốn trăm bốn mươi bốn)
265hai trăm sáu mươi lăm
780bảy trăm tám mươi
937chín trăm ba mươi bảy
621sáu trăm hai mươi mốt
1000một nghìn

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trả lời:

Trên tia số mỗi số cách nhau 1 đơn vị, từ bé đến lớn nên em viết được các số như sau:

4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trả lời:

Quan sát các số trong hình em thấy, các số cách nhau 2 đơn vị, từ bé đến lớn, nên em điền như sau:

5: 

Dưới đây là chìa khóa của các phòng từ số 401 đến số 410. 

a) Hai chìa khóa của các phòng chưa được viết số là:

phòng số… và phòng số ….

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết rằng chìa khóa dài hơn là của phòng có số lớn hơn.

Trả lời:

a) Em quan sát hình và thấy chìa khóa của các phòng: 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409. Vậy hai chìa khóa của các phòng chưa được viết số là:

phòng số 404 và phòng số 410.

b) Ta cần viết số 404 và 410 vào chỗ chấm. Ta thấy chìa khóa ở chỗ chấm thứ nhất ngắn hơn chìa khóa ở chỗ chấm thứ 2 nên chỗ chấm thứ nhất điền 404, chỗ chấm thứ 2 điền 410 như hình bên dưới.

6: Tô màu chiếc xe có số lớn nhất.

Trả lời:

Các xe có số tương ứng là: 328, 401, 350, 297. Vì 401 là số lớn nhất nên em tô màu vào chiếc xe có số 401.

7: 

Bến xe thứ nhất có 37 chiếc xe, bến xe thứ hai có ít hơn bến xe thứ nhất 12 chiếc xe. Hỏi bến xe thứ hai có bao nhiêu chiếc xe?

Trả lời:

Bài giải

Bến xe thứ hai có số chiếc xe là:

37 – 12 = 25 (chiếc xe)

                     Đáp số: 25 chiếc xe.

8: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

An định dùng một đoạn dây kẽm dài 2 dm để uốn thành một cái khung hình tam giác như hình dưới đây.

Đoạn dây của An có đủ để uốn cái khung đó không?

A. Không đủ.

B. Vừa đủ.

C. Còn dư.

Trả lời:

Đổi 2 dm = 20 cm.

Em cộng 3 cạnh hình tam giác là:

6 + 6 + 6 = 18 (cm)

Vì chỉ cần dùng 18 cm là có thể uốn đủ cái khung, nhưng em có 2 dm dây kẽm, nên em khoanh vào đáp án: 

C. còn dư

9: Viết vào chỗ chấm.

Đồng hồ ở hình bên chỉ

… giờ … phút buổi …

Trả lời:

Đồng hồ ở hình bên chỉ 11 giờ 30 phút buổi đêm. (Vì có hình mặt trăng nên là buổi đêm).

Em làm được những gì?

Xem bài giải trước: So sánh các số có ba chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Mét

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x