NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU

Các em tiếp tục ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 1 bài Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 18 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

1. Quan sát tranh

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

a) Tô màu vào các ô dưới đây:

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ. 

Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

b) Nhiều hơn hay ít hơn?

Số con chuột ……………………….. số con mèo.

Số con mèo …………………….. số con chuột. 

c) Có 4 con mèo và 6 con chuột. 

Hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con?

(Hỏi số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con?)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

Trả lời: Số chuột nhiều hơn số mèo là ………. con. 

(Số mèo ít hơn số chuột là ……….. con)

Lời giải

a) Quan sát tranh:

Em thấy có 4 con mèo và 6 con chuột.

Em tô màu đỏ vào 6 ô tương ứng với số chuột và tô màu xanh vào 4 ô tương ứng với số con mèo.

Em tô:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

b)

Số con chuột nhiều hơn số con mèo.

Số con mèo ít hơn số con chuột. 

c) Để tính số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con, em thực hiện phép tính trừ: 6 – 4 = 2 (con)

Em viết: 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

Trả lời: Số chuột nhiều hơn số mèo là 2 con. 

(Số mèo ít hơn số chuột là 2 con)

2. Quan sát tranh:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con.
B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.
C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 con

Lời giải

Quan sát tranh 

Em đếm được có 6 con cò và 8 con cá. Vì vậy, số cá nhiều hơn số cò là:

8 – 6 = 2 (con)

Em điền kết quả vào ô trống:

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con.S
B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.Đ
C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 conĐ

3. Cho hai băng giấy sau.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

a) Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm. 

Băng giấy xanh dài ……… cm.

Băng giấy trắng dài ………. cm. 

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm. 

B. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 17 cm. 

Lời giải

a) Em thực hiện đo độ dài các băng giấy, em có kết quả:

Băng giấy xanh dài 8 cm

Băng giấy trắng dài 5 cm

b) Em tính chiều dài của băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng:

8 – 5 = 3 (cm)

Chọn A.

Em khoanh vào đáp án A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm.

4.

Ngăn trên có 20 quyển sách, ngăn dưới có 35 quyển sách.
Hỏi ngăn trên có ít hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo 
Trả lời: Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới ………. quyển sách. 
Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Phép tính: 35 – 20 = 15

Trả lời: Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 15 quyển sách.

5.

Ở một siêu thị, ngày thứ nhất bán được 58 thùng dâu, ngày thứ hai bán được 30 thùng dâu. Hỏi cả hai ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu thùng dâu? 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo 
Trả lời: Cả hai ngày siêu thị đó bán được … thùng dâu
Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 19, 20, 21 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu | Chân trời sáng tạo

 Lời giải

Thực hiện phép tính cộng lấy: 58 + 30 = 88 (thùng dâu)

Phép tính: 58 + 30 = 88 

Trả lời: Cả hai ngày siêu thị đó bán được 88 thùng dâu.

Xem bài giải trước: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Xem bài giải tiếp theo
: Em làm được những gì?

Xem các bài giải khác, vào link https://bumbii.com/giai-vo-bai-tap-toan-lop-2-nxb-chan-troi-sang-tao/
Tham khảo thêm thông tin follow Bumbii qua website và facebook để nhận thêm nhiều tài liệu miễn phí khác:
Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiihome
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbbieducation/ 
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x