NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN BAO NHIÊU

Các em tiếp tục ôn tập và bổ sung kiến thức lớp 1 bài Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 18 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

1. Quan sát tranh

a) Tô màu vào các ô dưới đây:

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ. 

Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh.

b) Nhiều hơn hay ít hơn?

Số con chuột ……………………….. số con mèo.

Số con mèo …………………….. số con chuột. 

c) Có 4 con mèo và 6 con chuột. 

Hỏi số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con?

(Hỏi số mèo ít hơn số chuột là bao nhiêu con?)

Trả lời: Số chuột nhiều hơn số mèo là ………. con. 

(Số mèo ít hơn số chuột là ……….. con)

Lời giải

a) Quan sát tranh:

Em thấy có 4 con mèo và 6 con chuột.

Em tô màu đỏ vào 6 ô tương ứng với số chuột và tô màu xanh vào 4 ô tương ứng với số con mèo.

Em tô:

b)

Số con chuột nhiều hơn số con mèo.

Số con mèo ít hơn số con chuột. 

c) Để tính số chuột nhiều hơn số mèo là bao nhiêu con, em thực hiện phép tính trừ: 6 – 4 = 2 (con)

Em viết: 

Trả lời: Số chuột nhiều hơn số mèo là 2 con. 

(Số mèo ít hơn số chuột là 2 con)

2. Quan sát tranh:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con.
B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.
C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 con

Lời giải

Quan sát tranh 

Em đếm được có 6 con cò và 8 con cá. Vì vậy, số cá nhiều hơn số cò là:

8 – 6 = 2 (con)

Em điền kết quả vào ô trống:

A. Số con cò nhiều hơn số con cá là 2 con.S
B. Số con cò ít hơn số con cá là 2 con.Đ
C. Số con cá nhiều hơn số con cò là 2 conĐ

3. Cho hai băng giấy sau.

a) Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm. 

Băng giấy xanh dài ……… cm.

Băng giấy trắng dài ………. cm. 

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm. 

B. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 17 cm. 

Lời giải

a) Em thực hiện đo độ dài các băng giấy, em có kết quả:

Băng giấy xanh dài 8 cm

Băng giấy trắng dài 5 cm

b) Em tính chiều dài của băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng:

8 – 5 = 3 (cm)

Chọn A.

Em khoanh vào đáp án A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm.

4.

Lời giải

Phép tính: 35 – 20 = 15

Trả lời: Ngăn trên có ít hơn ngăn dưới 15 quyển sách.

5.

 Lời giải

Thực hiện phép tính cộng lấy: 58 + 30 = 88 (thùng dâu)

Phép tính: 58 + 30 = 88 

Trả lời: Cả hai ngày siêu thị đó bán được 88 thùng dâu.

nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Xem bài giải trước: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Xem bài giải tiếp theo
: Em làm được những gì?

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x