PHÉP NHÂN

Phép nhân trang 8 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Viết phép nhân

a)

b)

c)

d)

Trả lời:

a) Trong hình có 4 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Vậy 2 bạn được lấy 4 lần nên em có phép nhân: 2 x 4.

b) Trong hình có 5 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Vậy 2 bạn được lấy 5 lần nên em có phép nhân: 2 x 5.

c) Trong hình có 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn. Vậy 3 bạn được lấy 2 lần nên em có phép nhân: 3 x 2.

d) Trong hình có 3 nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn. Vậy 5 bạn được lấy 3 lần nên em có phép nhân: 5 x 3.

2: Nối (theo mẫu)

Trả lời:

Hàng 2: Số 2 được lấy 6 lần nên em viết gọn thành: 2 x 6. Vậy em nối với phép tính 2 x 6

Hàng 3: Số 4 được lấy 5 lần nên em viết gọn thành: 4 x 5. Vậy em nối với phép tính 4 x 5

Hàng 4: Số 6 được lấy 3 lần nên em viết gọn thành: 6 x 3. Vậy em nối với phép tính 6 x 3

Hàng 5: Số 3 được lấy 5 lần nên em viết gọn thành: 3 x 5. Vậy em nối với phép tính 3 x 5

3: Viết phép nhân.

Mẫu: 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = …………

b) 8 + 8 + 8 = …………

c) 11 + 11 + 11 + 11 = ………….

d) 34 + 34 = …………..

Trả lời:

a) Vì số 3 được lấy 7 lần nên em viết được phép nhân:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 7

b) Vì số 8 được lấy 3 lần nên em viết được phép nhân:

8 + 8 + 8 = 8 x 3

c) Vì số 11 được lấy 4 lần nên em viết được phép nhân:

11 + 11 + 11 + 11 = 11 x 4

d) Vì số 34 được lấy 2 lần nên em viết được thành phép nhân: 

34 + 34 = 34 x 2

4: Tính:

Mẫu:             7 x 3 = ?

                     7 + 7 + 7 = 21

                     7 x 3 = 21

a) 5 x 3 = ?                                                  

b) 10 x 5 = ?

c) 2 x 4 = ?

d) 6 x 3 = ?

Trả lời:

a) 5 + 5 + 5 = 15                                        

    5 x 3 = 15   

b) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

10 x 5 = 50                                                    

c) 2 + 2 + 2 + 2 = 8                                    

    2 x 4 = 8           

d) 6 + 6 + 6 = 18

 6 x 3 = 18                                       

5: Số? (theo mẫu)

Mẫu:

Trả lời:

a) Vì ô vuông có 2 chấm tròn được lấy 1 lần nên em viết được phép tính: 2 x 1 = 2

b) Vì ô vuông có 3 chấm tròn được lấy 1 lần nên em viết được phép tính: 3 x 1 = 3

c) Vì ô vuông có 6 chấm tròn được lấy 1 lần nên em viết được phép tính: 6 x 1 = 6

6Số?

2 x 1 =               7 x 1 =

5 x 1 =                8 x 1 =

Trả lời:

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

2 x 1 = 2            7 x 1 = 7

5 x 1 = 5           8 x 1 = 8

7: Xếp hình cá voi.

Lời giải

Các em tự xếp như hình nhé!

8: Vẽ hình thể hiện phép nhân.

Mẫu:

a)

b)

Trả lời:

a) 3 x 2 nghĩa là 3 được lấy 2 lần nên em vẽ 2 nhóm, mỗi nhóm 3 chấm như sau:

b) 2 x 4 nghĩa là 2 được lấy 4 lần nên em vẽ 4 nhóm, mỗi nhóm 2 chấm như sau:

9: Tô màu theo kết quả.

Kết quả là:

12: màu vàng

18: màu cam

20: màu xanh lá

24: màu đỏ.

Lời giải

Mỗi hình nhỏ là một phép tính. Em hãy tính ra kết quả của phép tính đó rồi tô màu theo kết quả vừa tìm

được. Cụ thể như sau: 

– Phép tính 10 x 2 = 10 + 10 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

– Phép tính 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

– Phép tính 2 x 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

– Phép tính 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

– Phép tính 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

– Phép tính 4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

– Phép tính 12 x 2 = 12 + 12 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

– Phép tính 2 x 12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

– Phép tính 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

– Phép tính 3 x 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

– Phép tính 12 x 1 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

– Phép tính 1 x 12 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

– Phép tính 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

– Phép tính 6 x 2 = 6 + 6 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

– Phép tính 9 x 2 = 9 + 9 = 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

– Phép tính 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

– Phép tính 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3= 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

– Phép tính 2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

– Phép tính 2 x 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

– Phép tính 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

Xem bài giải trước: Tổng các số hạng bằng nhau
Xem bài giải tiếp theo: Thừa số – Tích

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x