BẢNG NHÂN 5

Bảng nhân 5 trang 17 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Viết vào chỗ chấm.

Trả lời:

Em thực hiện như sau: 

2: Làm theo mẫu

Mẫu: 5 x 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

a) 5 x 2 = 

b) 5 x 5 = 

c) 5 x 10 = 

Trả lời:

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10

b) 5 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

c) 5 x 10 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50

3: Viết số vào chỗ chấm.

Trả lời:

Trong bảng nhân 5, tích liền sau hơn tích liền trước nó 5 đơn vị. Vậy nên để điền được tích liền sau, em chỉ cần lấy tích liền trước cộng với 5 đơn vị. Cụ thể như sau:

– Tích 5 x 3 = 15 thì tích 5 x 4 em chỉ cần lấy 15 + 5 = 20. Vậy 5 x 4 = 20.

– Tích 5 x 4 = 20 thì tích 5 x 5 em chỉ cần lấy 20 + 5 = 25. Vậy 5 x 5 = 25.

– Tích 5 x 5 = 25 thì tích 5 x 6 em chỉ cần lấy 25 + 5 = 30. Vậy 5 x 6 = 30.

– Tích 5 x 6 = 30 thì tích 5 x 7 em chỉ cần lấy 30 + 5 = 35. Vậy 5 x 7 = 35.

– Tích 5 x 7 = 35 thì tích 5 x 8 em chỉ cần lấy 35 + 5 = 40. Vậy 5 x 8 = 40.

– Tích 5 x 8 = 40 thì tích 5 x 9 em chỉ cần lấy 40 + 5 = 45. Vậy 5 x 9 = 45.

– Tích 5 x 9 = 45 thì tích 5 x 10 em chỉ cần lấy 45 + 5 = 50. Vậy 5 x 10 = 50.

Em điền được bảng sau:

4: Viết số vào ô trống

Trả lời:

Bảng trên là dãy các tích trong bảng nhân 5. Em chú ý điền đúng thứ tự các ô trống.

5: Tính nhẩm

5 x 1 =5 x 5 =5 x 10 =
5 x 2 =5 x 4 =5 x 9 =
5 x 3 =5 x 6 =5 x 8 =

Trả lời:

Em áp dụng bảng nhân 5 để làm bài tập này.

5 x 1 = 55 x 5 = 255 x 10 = 50
5 x 2 = 105 x 4 = 205 x 9 = 45
5 x 3 = 155 x 6 = 305 x 8 = 40

6:  Dùng thước thẳng, nối lần lượt các điểm theo các số từ bé đến lớn.

Trả lời:

Em nối theo thứ tự từ bé đến lớn, lần lượt từ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Em được như sau

7: Mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi 4 hộp có bao nhiêu cái bánh?

        Tóm tắt                                                                       Bài giải 

1 hộp: … cái bánh

4 hộp: … cái bánh?

Trả lời:

Tóm tắt

1 hộp: 5 cái bánh

4 hộp: ………..cái bánh?

Bài giải

4 hộp có số cái bánh là:

5 x 4 = 20 (cái bánh)

Đáp số: 20 cái bánh.

8: Viết vào chỗ chấm để có phép nhân trong bảng nhân 2, bảng nhân 5.

Trả lời:

Theo bảng nhân 2 và bảng nhân 5, em điền được như sau:

Xem bài giải trước: Bảng nhân 2
Xem bài giải tiếp theo: Phép chia

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x