PHÉP CHIA

Phép chia trang 20 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Số?

a)  Chia đều 8 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được … cái bánh.

     Viết phép chia: …………………….

b) Có 8 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Có … bạn được chia.

     Viết phép chia:……………………..

Trả lời:

a)  Chia đều 8 cái bánh cho 4 bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh.

     Viết phép chia: 8 : 4 = 2 

b) Có 8 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Có 4 bạn được chia.

     Viết phép chia: 8 : 2 = 4

2: Số?

a) Chia đều 15 cái kẹo cho 5 bạn, mỗi bạn được … cái kẹo.

    Viết phép chia: …………….

b) Có 15 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái kẹo. Có … bạn dược chia.

     Viết phép chia:……………..

Trả lời:

a) Chia đều 15 cái kẹo cho 5 bạn, mỗi bạn được 3 cái kẹo.

    Viết: 15 : 5 = 3

b) Có 15 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái kẹo. Có 5 bạn dược chia.

     Viết: 15 : 3 = 5

3: Nối (theo mẫu)

Trả lời 

+ Có 5 hộp, mỗi hộp có 2 con mèo, tức là 2 con mèo được lấy 5 lần nên số con mèo là 2 x 5 = 10

+ Có 10 con mèo, đặt vào mỗi hộp 2 con, tức là chia 10 con mèo vào các hộp, mỗi hộp có 2 con nên số hộp đựng mèo là 10 : 2 = 5

+ Đặt đều 10 con mèo vào 5 hộp, tức là chia 10 con mèo vào 5 hộp nên mỗi hộp có số con mèo là 10 : 5 = 2 

Em nối được như sau:

4: Quan sát tranh, viết phép tính nhân và phép tính chia.

Trả lời:

+ Ở hình 1, em có 3 nhóm, mỗi nhóm có 2 chú chó. Vậy em viết được phép tính nhân là:

 2 x 3 = 6

+ Ở hình 2, em có 2 cái bu, mỗi cái bu nhốt 5 con gà. Vậy em viết được phép tính nhân là:

 5 x 2 = 10

5: Viết phép chia (theo mẫu).

Trả lời:

Tương tự theo mẫu, em thực hiện được như sau:

6: Tìm kết quả phép chia dựa vào phép nhân (xem mẫu).

Trả lời:

a) Vì 2 x 7 = 14 nên 14 : 2 = 7

b) Vì 2 x 9 = 18 nên 18 : 2 = 9

c) Vì 5 x 4 = 20 nên 20 : 5 = 4

7: Có 30 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 5 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?

Trả lời:

Có 30 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng gồm 5 học sinh tức là chia đều số học sinh vào các hàng, vậy để tính được số hàng, em thực hiện phép chia 30 : 5 = 6, em trình bày như sau:

Bài giải

Xếp được số hàng là:

30 : 5 = 6 (hàng)

                  Đáp số: 6 hàng.

8: Có 16 học sinh xếp thành 2 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Trả lời:

Có 16 học sinh xếp thành 2 hàng đều nhau, tức là 16 học sinh được chia đều vào 2 hàng, vậy để tính được số học sinh ở mỗi hàng, em thực hiện phép chia 16 : 2 = 8, em trình bày như sau:

Bài giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

16 : 2 = 8 (học sinh)

                 Đáp số: 8 học sinh.

9: Nối (theo mẫu).

Trả lời:

Em thực hiện nối các phép nhân và phép chia có liên quan với nhau.

Xem bài giải trước: Bảng nhân 5
Xem bài giải tiếp theo: Số bị chia – Số chia – Thương

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x