ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 40 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Viết số vào chỗ chấm.

… đơn vị = 1 chục
… chục   = 10 đơn vị
… chục = 1 trăm
… trăm = 1 nghìn

Trả lời:

10 đơn vị = 1 chục
1 chục    = 10 đơn vị
10 chục = 1 trăm
10 trăm = 1 nghìn

2: Đếm rồi viết số vào chỗ chấm (làm dấu theo mẫu).

a) Đếm theo đơn vị

Có … chục.

b) Đếm theo chục

Có … trăm.

c) Đếm theo trăm.

Có … nghìn.

Trả lời:

a) Đếm theo đơn vị

Em nhóm mỗi nhóm 10 đơn vị, mỗi 10 đơn vị là 1 chục, vậy em nhóm được 6 chục.

Có 6 chục.

b) Đếm theo chục

Cứ 10 chục là 1 trăm, em thấy có 3 nhóm tức là 3 trăm.

Có 3 trăm.

c) Đếm theo trăm.

Cứ 10 trăm là 1 nghìn, em đếm được 10 trăm, tức là 1 nghìn.

Có 1 nghìn.

3: Viết số, đọc số (theo mẫu).

Trả lời:

Em đếm theo trăm rồi viết số và đọc số.

4: Nối (theo mẫu)

Trả lời:

Mỗi vạch trên trục số cách nhau 100 đơn vị, nên em nối như bên dưới:

5: Khoanh theo chục, trăm rồi viết theo mẫu.

Có 1 trăm, 2 chục và 6 đơn vị.

Có… trăm,  chục và … đơn vị.

Trả lời:

Có 1 trăm6 chục và 7 đơn vị.

6: Viết (theo mẫu).

Trả lời:

Em đếm theo trăm, chục, đơn vị và điền như sau:

7: 

a) Viết các số tròn chục từ 110 đến 200 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số tròn trăm từ 100 đến 1000 theo thứ tự từ bé đến lớn.

c)

Trả lời:

a) Các số tròn chục từ 110 đến 200 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.

b) Các số tròn trăm từ 100 đến 1000 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

c)

170 > 120                 100 + 20 = 120

100 < 160                100 + 80 > 140

600 > 300                100 + 50 < 100 + 90

8: Mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Cho biết: Số sách của mỗi lớp đều là số tròn chục có ba chữ số.

– Số sách lớp 2A: số trăm và số chục đều là 1.

– Số sách lớp 2B: số trăm là 1 và số chục là 3.

– Số sách lớp 2C nhiều hơn số sách lớp 2A nhưng ít hơn số sách lớp 2B.

Viết số sách mỗi lớp.

Lớp 2A: ….quyển sách.

Lớp 2B: ….quyển sách.

Lớp 2C: ….quyển sách.

Trả lời:

– Số sách lớp 2A có số trăm và số chục đều là 1. Vậy:
Lớp 2A: 110 quyển sách.

– Số sách lớp 2B có số trăm là 1 và số chục là 3. Vậy:
Lớp 2B: 130 quyển sách.

– Số sách lớp 2C là số tròn chục có ba chữ số và nhiều hơn số sách lớp 2A nhưng ít hơn số sách lớp 2B nên số sách lớp 2C là 120 vì 110 < 120 < 130.
Lớp 2C: 120 quyển sách.

9: Số?

Trả lời:

Em đếm số khối lập phương ở mỗi hình và điền vào được như sau:

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Xem bài giải trước: Thực hành và trải nghiệm
Xem bài giải tiếp theo: Các số từ 101 đến 110

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x