CÁC PHÉP TÍNH DẠNG 34 + 23, 57 – 23

Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 trang 50 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Tính

Lời giải

        4 + 3 = 7                   7 – 3 = 4

        30 + 20 = 50             50 – 20 = 30

2: Tính:

Lời giải

3: Đặt tính rồi tính:

32 + 57                    
87 – 16                    
98 – 6                      
53 + 6

Lời giải

4Tính bằng cách đếm thêm, đếm bớt:

a)
76 + 20 = ……….       
42 + 30 = ……….       
59 + 40 = ……….        
25 + 12 = ……….       
46 + 23 = ……….

b)
84 – 3 = ……….       
29 – 5 = ……….       
65 – 4 = ……….       
96 – 31 = ……….       
77 – 42 = ……….

c)
23 – 3 + 7 = ……….   
35 + 12 – 6 = ……….   
87 – 50 – 37 = ……….

Lời giải

a)
76 + 20 = 96
42 + 30 = 72
59 + 40 = 99
25 + 12 = 37
46 + 23 = 69

b)
84 – 3 = 81
29 – 5 = 24
65 – 4 = 61
96 – 31 = 65
77 – 42 = 35

c)
23 – 3 + 7 = 20 + 7 = 27
35 + 12 – 6 = 47 – 6 = 41 
87 – 50 – 37 = 37 – 37 = 0

5: Điền dấu >, <, = thích hợp:
58 – 2 ….. 58 – 1 ….. 58 – 0

Lời giải

Tính:

58 – 2 = 56

58 – 1 = 57

58 – 0 = 58

Vì 56 < 57 < 58 nên 58 – 2 < 58 – 1 < 58 – 0.

6: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Lời giải

7: Viết số vào ô trống:

Lời giải

8: Nối sơ đồ với phép tính (theo mẫu):

Lời giải

9: Nối sơ đồ với phép tính (theo mẫu):

        a) Tính:

        b) Tô màu theo kết quả 

        Lớn hơn 50: đỏ

        Bằng 50: Vàng 

        Bé hơn 50: xanh

Lời giải

Các em tô màu theo yêu cầu của đề bài

Các phép tính dạng 34 + 23

Xem bài giải trước: Bảng các số từ 1 đến 100
Xem bài giải tiếp theo: Em làm được những gì?

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech 
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x