Bài 2: Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – F2.…

Continue Reading

Bài 1: Làm quen với phần mềm Mouse Skills

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Sử dụng phần mềm luyện tập thao…

Continue Reading

Bài 2. Em luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Sử dụng phần mềm luyện tập thao…

Continue Reading

Bài 2. Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Xem tin tức và giải trí trên…

Continue Reading

Bài 1. Các thành phần của máy tính

Chủ đề A. Máy tính và em – A1. Khám phá máy tính – Bài 1. Các…

Continue Reading

Bài 17F. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

Bài Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính trang 117 SGK Tin Học…

Continue Reading

Bài 16F. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài kiểm thử gỡ lỗi chương trình 110 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 15F. Thực hành với kiểu dữ liệu danh sách

Thực hành với kiểu dữ liệu danh sách trang 107 SGK Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading

Chủ đề Acs. Bài 4. Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh

Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh SBT Tin Học lớp 10 – Cánh…

Continue Reading

Chủ đề Acs. Bài 3. Số hoá văn bản

Số hoá văn bản sách bài tập Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading