Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)

Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) trang 37 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Tú và Hà thi ném bóng vào rổ
Em dự đoán: Mỗi bạn ném bao nhiêu quả bóng vào rổ?

Cả hai bạn
…..…..……
aba + …..

Viết vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Tính giá trị của biểu thức 3 × a + b nếu:
a) a = 8 và b = 15
b) a = 1 và b = 97

Hướng dẫn giải
a) Nếu a = 8 và b = 15
thì 3 × a + b = 3 × 8 + 15 = 24 + 15 = 39;
39 là một giá trị của biểu thức 3 × a + b

b) Nếu a = 1 và b = 97
thì 3 × a + b = 3 × 1 + 97 = 3 + 97 = 100;
100 là một giá trị của biểu thức 3 × a + b

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).
Gọi S là diện tích của hình chữ nhật.
Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: S = a × b.

Bumbii Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) trang 37 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.
a7 cm7 cm…….. cm
b5 cm…….. cm9 cm
S…….. cm235 cm2144 cm2

Hướng dẫn giải
Với a = 7 cm và b = 5 cm
Thì S = a × b
          = 7 cm × 5 cm
          = 35 cm2

Với a = 7 cm và S = 35 cm2
Ta áp dụng: Số hạng = Tích : Số hạng còn lại
         Ta có:            b = S : a
                               b  = 35 cm2 : 7 cm
                               b = 5 cm

Với b = 9 cm và S = 144 cm2
a = S : b
a = 144 cm2 : 9 cm
a = 16 cm

Em điền như sau:

a7 cm7 cm16 cm
b5 cmcm9 cm
S35 cm235 cm2144 cm2

Đề bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a và b cùng đơn vị đo).
Gọi P là chu vi của hình chữ nhật.
Công thức tính chu vi hình chữ nhật là: P = (a + b) × 2.
Số?

a8 cm12 m20 m
b6 cm7 m…….. m
P…….. cm…….. m60 m

Hướng dẫn giải
Với a = 8 cm và b = 6 cm
Thì P = (a + b) × 2
          = (8 cm + 6 cm) × 2
          = 14 cm × 2
          = 28 cm

Với a = 12 m và b = 7 m
Thì P = (a + b) × 2
          = (12 m + 7 m) × 2
          = 19 m × 2
          = 38 m

Với a = 20 m và P = 60 m
Ta có: P = (a + b) × 2
     a + b = P : 2
           b = P : 2 – a
           b = 60 : 2 – 20
           b = 30 – 20
           b = 10

Em điền như sau:

a8 cm12 m20 m
b6 cm7 m10 m
P28 cm38 m60 m

Xem bài giải trước: Bài 10: Biểu thức có chứa chữ
Xem bài giải tiếp theoBài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x