Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 27 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Viết vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Viết vào chỗ chấm.
Ở mỗi câu dưới đây, số cái bánh trong các hộp bằng nhau.

a) 8 cái bánh: 2 hộp
…… cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: …. hộp
Muốn tính số hộp để xếp 12 cái bánh, trước hết ta tính số cái bánh trong … hộp
b) 18 cái bánh: 3 hộp
…….. cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: …… hộp
Muốn tính số hộp để xếp … cái bánh, trước hết ……………………..

Hướng dẫn giải
a) Số bánh trong mỗi hộp là:
8 : 2 = 4 (cái)
Số hộp để xếp 12 cái bánh là:
12 : 4 = 3 (hộp)

b) Số bánh trong mỗi hộp là:
18 : 3 = 6 (cái)
Số hộp để xếp 12 cái bánh là:
12 : 6 = 2 (hộp)

Em điền như sau:

a) 8 cái bánh: 2 hộp    
4 cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: 3 hộp
Muốn tính số hộp để xếp 12 cái bánh, trước hết ta tính số cái bánh trong 1 hộp
b) 18 cái bánh: 3 hộp
cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: 2 hộp
Muốn tính số hộp để xếp 12 cái bánh, trước hết ta tính số cái bánh trong 1 hộp.

Đề bài 2: Nói theo mẫu.
Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa. Hỏi có 50 bông hoa thì cắm được bao nhiêu bình hoa như thế?

Bumbii Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 27 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

a) Xếp đều 21 quả hồng vào 3 đĩa. Hỏi 56 quả hồng cùng loại thì xếp được bao nhiêu đĩa như thế?
b) Cô giáo chia đều 20 bạn thành 5 nhóm. Hỏi có 32 bạn thì chia được bao nhiêu nhóm như thế?

Hướng dẫn giải
Áp dụng theo mẫu:
a) Em nói:
+ Tìm số quả hồng được xếp vào 1 đĩa.
+ Sau đó tìm số đĩa để xếp 56 quả hồng.
+ 7 quả hồng được xếp vào 1 đĩa. Vậy 56 quả hồng được xếp vào 8 đĩa.

b) Em nói:
+ Tìm số bạn trong 1 nhóm.
+ Sau đó tìm số nhóm để chia 32 bạn.
+ 1 nhóm có 4 bạn. Vậy 32 bạn thì chia được thành 8 nhóm.

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều được bao nhiêu bao như thế?

Bumbii Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 27 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Mỗi bao chứa số ki-lô-gam gạo là:
35 : 7 = 5 (kg)
50 kg gạo thì chia được vào số bao là:
50 : 5 = 10 (bao)
Đáp số: 10 bao

Đề bài 2: Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?

Tóm tắt
15 bạn: 3 hàng
……………… : ………………
35 bạn: …… hàng?

Hướng dẫn giải
Phân tích đề, em hoàn thành tóm tắt như sau:

Tóm tắt
15 bạn: 3 hàng
….. bạn: 1 hàng
35 bạn: …… hàng?

Bài giải
Số bạn trong mỗi hàng là:
15 : 3 = 5 (bạn)
35 bạn thì đứng thành số hàng là:
35 : 5 = 7 (hàng)
Đáp số: 7 hàng

Đề bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.
Tóm tắt
72 cái bàn: 9 xe
56 cái bàn: … xe

Bumbii trang 27 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Mỗi xe có số cái bàn là:
72 : 9 = 8 (cái bàn)
Số xe để xếp 56 cái bàn là:
56 : 9 = 7 (xe)
Đáp số: 7 xe.

Xem bài giải trước: Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Xem bài giải tiếp theoBài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x