Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 24 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Hướng dẫn giải

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Viết vào chỗ chấm.
Ở mỗi câu dưới đây, số đồ vật trong các hộp bằng nhau
:

a) 6 hộp: 24 cái bút
1 hộp: …….. cái bút
3 hộp: …….. cái bút
Muốn tìm số bút trong 3 hộp, trước hết ta tính số bút trong … hộp
b) 5 hộp: 30 cái thước
1 hộp: …….. cái thước
7 hộp: …….. cái thước
Muốn tìm số thước trong … hộp, trước hết ta tính …………………………….

Hướng dẫn giải
a) Mỗi hộp có số cái bút là:
24 : 6 = 4 (cái bút)
3 hộp có số cái bút là:
4 × 3 = 12 (cái bút)

b) Mỗi hộp có số cái thước là:
30 : 5 = 6 (cái thước)
7 hộp có số cái thước là:
6 × 7 = 42 (cái thước)

Em điền:

a) 6 hộp: 24 cái bút
1 hộp: 4 cái bút
3 hộp: 12 cái bút
Muốn tìm số bút trong 3 hộp, trước hết ta tính số bút trong 1 hộp

b) 5 hộp: 30 cái thước
1 hộp: 6 cái thước
7 hộp: 42 cái thước
Muốn tìm số thước trong 7 hộp, trước hết ta tính số thước trong 1 hộp

Đề bài 2: Nói theo mẫu.
Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bumbii Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 24 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?
b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải
Em nói tương tự như mẫu:
a) Ta nói:
– Tìm số con thỏ trong một chuồng
– Sau đó tìm số con thỏ trong 6 chuồng
– 1 chuồng có 3 con thỏ. 6 chuồng như thế có 18 con thỏ.

b) Ta nói:
– Tìm số lít nước trong 1 can
– Sau đó tìm số lít nước trong 9 can
– 1 can chứa 15 lít nước. 9 can như thế chứa 135 lít nước.

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Tóm tắt
7 bao: 35 kg
….. : …..?
4 bao: … kg?

Bumbii Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 24 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đọc đề em hoàn thành tóm tắt như sau:
Tóm tắt
7 bao: 35 kg
1 bao ; ….. kg? 
4 bao: … kg?

Bài giải:
Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:
35 : 7 = 5 (kg)
4 bao như thế có số ki-lô-gam gạo là:
5 × 4 = 20 (kg)
Đáp số: 20 kg

Đề bài 2: Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Tóm tắt
4 căn phòng: 2 400 viên
…………………..  : …………………..
6 căn phòng: … Viên?

Hướng dẫn giải
Đọc đề em hoàn thành tóm tắt như sau:

Tóm tắt
4 căn phòng: 2 400 viên gạch
1 căn phòng: ..?.. viên gạch
6 căn phòng: ..?.. viên gạch

Bài giải:
Để lát nền 1 căn phòng cần dùng số viên gạch loại đó là:
2 400 : 4 = 600 (viên gạch)
Để lát nền 6 căn phòng như thế cần số viên gạch loại đó là:
600 × 6 = 3 600 (viên gạch)
Đáp số: 3 600 viên gạch

Đề bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau.
Tóm tắt
2 vỉ trứng: 60 000 đồng
3 vỉ trứng: … đồng?

Bumbii trang 24 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Giá tiền mỗi vỉ trứng là:
60 000 : 2 = 30 000 (đồng)
Giá tiền 3 vỉ trứng là:
30 000 × 3 = 90 000 (đồng)
Đáp số: 90 000 đồng

Xem bài giải trước: Bài 5: Em làm được những gì?
Xem bài giải tiếp theoBài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

3 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x