Bài 5: Em làm được những gì?

Bài 5: Em làm được những gì? trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Đề Bài 1: Đúng ghi \(\fbox{ Đ }\), sai ghi \(\fbox{ S }\)

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2.\(\fbox{ ? }\)
b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.\(\fbox{ ? }\)
c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.\(\fbox{ ? }\)
d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.\(\fbox{ ? }\)
e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải
Xét từng câu ta có:
Câu a, b, c đúng.
d) Sai vì bất kì số nào khi nhân với 0 đều bằng 0.
Ví dụ: 5 × 0 = 0
e) Sai vì các số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.
Ví dụ: 12, 14, 80 …

Em điền Đ, S như sau:

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 + 2.\(\fbox{ Đ }\)
b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.\(\fbox{ Đ }\)
c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.\(\fbox{ Đ }\)
d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.\(\fbox{ S }\)
e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.\(\fbox{ S }\)

Đề Bài 2: Khoanh vào các hình được tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số con vật?

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
+ Hình A số con ong được chia thành 4 hàng, mỗi hàng đều có 5 con ong. Đã tô màu 2 hàng. Vậy Hình A đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số con ong.

+ Hình B số con cánh cam được chia thành 4 cột, mỗi cột đều có 3 con cánh cam. Đã tô màu 2 cột. Vậy Hình B đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số con cánh cam.

+ Hình C số con bướm được chia thành 5 cột, mỗi cột đều có 4 con bướm. Đã tô màu 3 cột. Vậy Hình C không tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số con bướm.

Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số con vật ở Hình A và Hình B.
Em khoanh như sau:

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Đề Bài 3: Đặt tính rồi tính.
a) 69 781 + 8 154.
b) 5 083 – 78
c) 4 207 x 8
d) 8 225 : 6

Hướng dẫn giải

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Vui học: Số?
Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.
a) Sau khi Thu và Thảo cho thành, mỗi bạn có ……… ngôi sao
b) Lúc đầu:
Thu xếp được ……… ngôi sao.
Thảo xếp được …….. ngôi sao.
Thành xếp được ……… ngôi sao.

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Sau khi Thu và Thảo cho Thành thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.
Tức là có tất cả 405 ngôi sao chia đều cho ba bạn. Mỗi bạn có số ngôi sao là:
405 : 3 = 135 ngôi sao

Lúc đầu Thu xếp được số ngôi sao là: 135 + 15 = 150 ngôi sao.
Lúc đầu Thảo xếp được số ngôi sao là: 135 + 10 = 145 ngôi sao.
Lúc đầu Thành xếp được số ngôi sao là: 135 – 15 – 10 = 110 ngôi sao.

Em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành, mỗi bạn có 135 ngôi sao.
b) Lúc đầu:
Thu xếp được 150 ngôi sao.
Thảo xếp được 145 ngôi sao.
Thành xếp được 110 ngôi sao.

Đề Bài 4: Các bạn Hà, Huế và Minh cùng đi mua đồ dùng học tập. Hà mang theo 24 000 đồng, Huế mang theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang theo bao nhiêu tiền?

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Tổng số tiền của Hà và Huế là:
24 000 + 48 000 = 72 000 (đồng)
Minh mang theo số tiền là:
72 000 : 2 = 36 000 (đồng)
Đáp số: 36 000 đồng

Đề Bài 5: Số?
a) Trong các số từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là:
…………………………………………………

b) Có một số tờ giấy màu và một số quyển vở. Mỗi số đó đều là các số có hai chữ số mà ta chưa biết chữ số hàng đơn vị: 3?; 4?
Hãy thay mỗi dấu ? bằng một chữ số thích hợp để số dụng cụ học tập này có thể chia đều được cho 9 nhóm bạn trong lớp.
Số dụng cụ học tập đó là: 3…, 4…

Hướng dẫn giải
a) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Ví dụ số 18 có tổng các chữ số là 1 + 8 = 9. 9 chia hết cho 9 nên 18 chia hết cho 9.
Vậy: Trong các số từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là:
9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90

b) Em cần tìm số ở dấu “?” để số đó chia hết cho 9.
Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9
Em có:
3 + ? = 9, vậy số cần tìm là 6, em được số 36
4 + ? = 9, vậy số cần tìm là 5, em được số 45.

Em điền:
Số dụng cụ học tập đó là: 36; 45

Thử thách:
Có ba bạn dự định góp tiền mua chung một hộp đồ chơi.
Hãy làm dấu () hộp em chọn để mỗi bạn đóng góp số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau.

Bumbii trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Để ba bạn nhận được số lượng đồ chơi như nhau thì ba bạn phải chọn hộp 18 cái hoặc 12 cái, vì 18 và 12 chia hết cho 3.
Em xem giá tiền của hai hộp đồ chơi này:
48 000 đồng chia hết cho 3.
34 000 đồng không chia hết cho 3.

Vậy ba bạn chọn hộp đồ chơi có 18 cái móc khóa hình chú chó với giá 48 000 đồng.
Em đánh dấu vào hộp sau:

Bumbii trang 21 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Bài 4: Số chẳn, số lẻ
Xem bài giải tiếp theoBài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x