Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng

Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng trang 41 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Quan sát hình vẽ phần Khởi động trong SGK, em hãy đặt phép tính phù hợp với câu trả lời của mỗi bạn rồi tính.

……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………

Hướng dẫn giải

Phép tính phù hợp với câu trả lời của bạn nữ là:
45 000 + 47 000 = 92 000 (đồng)
Phép tính phù hợp với câu trả lời của bạn nam là:
47 000 + 45 000 = 92 000 (đồng)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Số?
a) 75 + 318 = 318 + .?.
b) 467 + 5 924 = .?. + 467
c) 66 + .?. = 8 672 + 66
d) .?. + 18 436 = 18 436 + 54

Hướng dẫn giải
Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng:
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Em điền được như sau:

a) 75 + 318 = 318 + 75
b) 467 + 5 924 = 5 924 + 467
c) 66 + 8 672 = 8 672 + 66
d) 54 + 18 436 = 18 436 + 54

Đề bài 2: Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu).
Mẫu: 17 + 148 + 32 + 83
= (17 + 83) + (148 + 32)
= 100 + 180
= 280

a) 24 + 17 + 26
b) 80 + 310 + 120 + 90
c) 34 + 140 + 60 + 16

Hướng dẫn giải
Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, em nhóm các số hạng để được kết quả là số tròn chục hoặc tròn trăm, rồi cộng tiếp với số hạng còn lại.

a) 24 + 17 + 26 = (24 + 26) + 17
                          = 50 + 17
                          = 67

b) 80 + 310 + 120 = (80 + 120) + 310
                              = 200 + 310
                              = 510

c) 34 + 140 + 60 + 16 = (34 + 16) + (140 + 60)
                                    =  50 + 200
                                    = 250

LUYỆN TẬP

Đề bài 1:  >, <, =
a) 2 022 + 1 975 ……… 1 975 + 2 022
b) 2 022 + 1 975 ……… 1 975 + 2020
c) 2 022 + 1 975 ……… 1 977 + 2 022
d) 2 022 + 1 975 ……… 2 025 + 1 972

Hướng dẫn giải
a) Dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Vậy 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022

b) Vì 2 022 > 2020 nên
2 022 + 1 975 > 2020 + 1975
Mà 2020 + 1975 = 1975 + 2020
Vậy 2 022 + 1 975 > 1975 + 2020

c) Vì 1975 < 1977 nên
2 022 + 1 975<1 977 + 2 022

d) 2022 + 1975 = 2022 + 1972 + 3
2025 + 1972 = 2022 + 3 + 1972
Vì 2022 + 1972 + 3 = 2022 + 3 + 1972
Nên 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Em điền như sau:
a) 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022
b) 2 022 + 1 975 > 1 975 + 2020
c) 2 022 + 1 975 < 1 977 + 2 022
d) 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Đề bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

a) m + n = ……….. + mb) a + 0 = ………… + a = ………..

Hướng dẫn giải
Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, em điền như sau:

a) m + n = n + mb) a + 0 = 0 + a = a

Đề bài 3: Tính bằng cách thuận tiện.
a) 3 kg + 30 kg + 270 kg
b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km
c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l

Hướng dẫn giải
a) 3 kg + 30 kg + 270 kg
= 3 kg + (30 kg + 270 kg)
= 3 kg + 300 kg
= 330 kg

b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km
= (320 km + 680 km) + (32 km + 68 km)
= 1 000 km + 100 km
= 1 100 km

c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l
= (2 500 l + 2 500 l) + (2 900 l + 2 100 l)
= 5 000 l + 5 000 l
= 10 000 l

Hoạt động thực tế: Số?
Tổng số tiền bà đi chợ là …………………. đồng.

Bumbii Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng trang 41 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Tổng số tiền đi chợ của bà là:
52 000 + 16 000 + 28 000 + 4 000
= (52 000 + 28 000) + (16 000 + 4 000)
= 80 000 + 20 000
= 100 000 (đồng)

Vậy em điền:

Tổng số tiền bà đi chợ là 100 000 đồng.

Xem bài giải trước: Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theoBài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x