Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân

Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Đọc nội dung phần Khởi động trong SGK, viết các phép tính tìm số biển báo, rồi tính.

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Hướng dẫn giải
Cách 1: 3 × 4 = 12 (biển báo)
Cách 2: 4 × 3 = 12 (biển báo)

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu).
Mẫu: 2 × 9 × 5 = (2 × 5) × 9
= 10 × 9
= 90

a) 5 × 3 × 4b) 6 × 5 × 7
c) 20 × 9 × 5d) 2 × 7 × 50

Hướng dẫn giải
Áp dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân em thực hiện tính như sau:

a) 5 × 3 × 4 = (5 × 4) × 3
                   = 20 × 3
                   = 60
c) 20 × 9 × 5 = (20 × 5) × 9
                     = 100 × 9
                     = 900
b) 6 × 5 × 7 = 30 × 7
                    = 210
d) 2 × 7 × 50 = (2 × 50) × 7
                      = 100 × 7
                      = 700

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.
a) m × n = ………. × m
b) a × 1 = ………. × a = ……….
c) a × 0 = ………. × a = ……….

Hướng dẫn giải
Em điền như sau:
a) m × n = n × m
b) a × 1 = 1 × a = a
c) a× 0 = 0× a = 0

Đề bài 2: Nhân một tổng với một số, nhân một số với một tổng
a) Tính số hộp sữa trên cả hai kệ.

Bumbii Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.
Cách 1: (6 + 4) × 2 = ……….
                             = …………
Cách 2: 6 × 2 + 4 × 2 = ……..
                                   = ……..

Ta có: (6 + 4) × 2 = 6 × 2 + 4 × 2
          2 × (6 + 4) = 2 × 6 + 2 × 4

Bumbii trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

b) Dưới đây là các biểu thức thể hiện cách tính số cái bánh ở mỗi hình. Nối hình ảnh phù hợp với biểu thức.

Bumbii trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

c) Tính giá trị của mỗi biểu thức ở câu b (theo mẫu).
Mẫu: 8 × 3 + 2 × 3 = (8 + 2) × 3
= 10 × 3
= 30

Hướng dẫn giải

a) Số hộp sữa ở cả hai kệ là:
Cách 1: (6 + 4) × 2 = 10 × 2
20

Cách 2: 6 × 2 + 4 × 2 = 12 + 8
20

b) Ta nối như sau:

Bumbii Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

c) Em tính giá trị mỗi biểu thức ở câu b như sau:
7 × 4 + 3 × 4 = (7 + 3) × 4
                          = 10 × 4
                          = 40

12 × 2 + 4 × 2 + 4 × 2 = (12 + 4 + 4) × 2
                                    = 20 × 2
                                    = 40

Đề bài 3: Đội văn nghệ của trường gồm 5 nhóm, mỗi nhóm đều có 6 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ của trường có bao nhiêu bạn? (Tính bằng hai cách)

Bumbii Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Đội văn nghệ của trường có số bạn là:
Cách 1: (6 + 4) × 5 = 10 × 5 = 50 (bạn)
Cách 2: 6 × 5 + 4 × 5 = 30 + 20 = 50 (bạn)
Đáp số: 50 bạn

Vui học: Số?
An mua 3 phần quà cho lớp. Mỗi phần quà gồm 1 quyển truyện, 1 tờ miếng dán hình và 1 hộp bút chì màu (giá tiền như dưới đây).
An đưa cho cô bán hàng 1 tờ tiền 100 000 đồng, cô bán hàng trả lại An ……………. đồng.

Bumbii Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân trang 44 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
An mua 3 phần quà hết số tiền là:
Cách 1: (17 000 + 4 000 + 12 000) × 3
= 33 000 × 3 = 99 000 (đồng)
Cách 2: 17 000 × 3 + 4 000 × 3 + 12 000 × 3
= 51 000 + 12 000 + 36 000 = 99 000 (đồng)
Cô bán hàng trả lại An số tiền là:
100 000 – 99 000 = 1 000 (đồng)

Vậy em điền như sau:

An đưa cho cô bán hàng 1 tờ tiền 100 000 đồng, cô bán hàng trả lại An 1 000 đồng.

Xem bài giải trước: Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng
Xem bài giải tiếp theoBài 15: Em làm được những gì?
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x