Bài 35: Thế kỉ

Bài 35: Thế kỉ trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Viết vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 35: Thế kỉ trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em điền như sau:

Bumbii Bài 35: Thế kỉ trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Trò chơi Năm đó thuộc thế kỉ nào?
Năm … thuộc thế kỉ …
Năm … thuộc thế kỉ …
Năm … thuộc thế kỉ …

Bumbii Bài 35: Thế kỉ trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Mỗi bạn lần lượt viết một năm, các bạn còn lại nói năm đó thuộc thế kỉ nào.
Ví dụ:
Năm 1230 thuộc thế kỉ ba (thế kỉ XIII)
Năm 2020 thuộc thế kỉ hai mươi mốt (XXI)
Năm 1992 thuộc thế kỉ hai mươi (XX)

Đề bài 2: Số?
1 thế kỉ = .?. năm
1 năm = .?. tháng
1 tháng = .?. ngày, .?. ngày, .?. hay .?. ngày
1 tuần = .?. ngày
1 ngày = .?. giờ

Hướng dẫn giải

1 thế kỉ = 100 năm;                 
1 năm = 12 tháng;
1 tháng = 30 ngày, 31 ngày, 28 hay 29 ngày;
1 tuần = 7 ngày;                      
1 ngày = 24 giờ;

Đề bài 3: Viết vào chỗ chấm.
a) Các tháng có 31 ngày: ……………………
Các tháng có 30 ngày: ……………………….
Tháng có 28 hay 29 ngày: ………………….

b) Tháng 2 năm nhuận có 29 ngày.
Tháng 2 năm không nhuận có 28 ngày.
Vậy, năm nhuận có tất cả ………… ngày;
năm không nhuận có tất cả …………. ngày.

Hướng dẫn giải:
Em xem tờ lịch các tháng trong năm, em điền như sau:
a) Các tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.
Các tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 11.
Tháng có 28 hay 29 ngày: 2

b) Tháng 2 năm nhuận có 29 ngày.
Tháng 2 năm không nhuận có 28 ngày.
Vậy, năm nhuận có tất cả 366 ngày;
năm không nhuận có tất cả 365 ngày.

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Số?
a) Thế kỉ V: Từ năm …….. đến năm ……..
b) Thế kỉ VI: Từ năm …….. đến năm ……..
c) Thế kỉ X: Từ năm …….. đến năm ……..
d) Thế kỉ XX: Từ năm …….. đến năm ……..

Hướng dẫn giải

a) Thế kỉ V: Từ năm 401 đến năm 500
b) Thế kỉ VI: Từ năm 501 đến năm 600
c) Thế kỉ X: Từ năm 901 đến năm 1000
d) Thế kỉ XX: Từ năm 1901 đến năm 2000

Đề bài 2: Viết vào chỗ chấm.
a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh vào thế kỉ ……
b) Lễ kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức vào năm 2011.
– Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm …… Năm đó thuộc thế kỉ …….
– Năm 2011 thuộc thế kỉ ……..

Hướng dẫn giải

a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh vào thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX)

b) Lễ kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức vào năm 2011.
– Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 (2011 – 100 = 1911). Năm đó thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)
– Năm 2011 thuộc thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

Đề bài 3: Quan sát ba tờ lịch của năm 2024 trong SGK.
a) Đúng ghi \(\fbox{ đ }\), sai ghi \(\fbox{ s }\)

Năm 2024 là năm nhuận. \(\fbox{ ? }\)
Năm 2024 không là năm nhuận. \(\fbox{ ? }\)
Năm 2024 có 365 ngày. \(\fbox{ ? }\)
Năm 2024 có 366 ngày. \(\fbox{ ? }\)

b) Số?
Nếu hôm nay là 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày ….. tháng …. năm ….…..

Hướng dẫn giải

a) Trích hình tờ lịch năm 2024 trong SGK như sau:

Bumbii trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Quan sát hình lịch năm 2024 em thấy tháng 2 có 29 ngày nên năm 2024 là năm nhuận và có 366 ngày.
Vậy em điền đ, s như sau:
Năm 2024 là năm nhuận. \(\fbox{ đ }\)
Năm 2024 không là năm nhuận. \(\fbox{ s }\)
Năm 2024 có 365 ngày. \(\fbox{ s }\)
Năm 2024 có 366 ngày. \(\fbox{ đ }\)

b) Quan sát lịch em điền như sau:
Nếu hôm nay là 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày 2 tháng 3 năm 2024

Thử thách: 
Đọc nội dung trong SGK và viết số thích hợp vào chỗ chấm.
5 phút nữa chúng ta sẽ bước sang thế kỉ 21.
Vậy hiện tại là ….. giờ …… phút …… ngày …… tháng …… năm ……..

Hướng dẫn giải
Trích nội dung SGK như sau:
Phát thanh viên của đài truyền hình thông báo: “5 phút nữa chúng ta sẽ bước sang thế kỉ 21”.

Năm đầu tiên của thế kỉ 21 là năm 2001. Vậy thời điểm phát thanh viên thông báo là năm 2000.
Tháng 12 có 31 ngày nên đó là ngày 31 tháng 12.
5 phút nữa bước sang ngày mới nên đó là lúc 23 giờ 55 phút.

Vậy em điền như sau:
Vậy hiện tại là: 23 giờ 55 phút, ngày 31, tháng 12, năm 2000.

Khám phá: 
Đọc nội dung trong SGK và viết số thích hợp vào chỗ chấm.
20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm ……. đến năm …….

Hướng dẫn giải:
Từ năm 2001 đến năm 2100 là thuộc thế kỉ 21.
Vậy em điền:
20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm 2001 đến năm 2020.

Xem bài giải trước: Bài 34: Giây
Xem bài giải tiếp theo: Bài 36: Yến, tạ, tấn
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x