Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia trang 15 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Đề Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 31 928 × 3
…………………….
…………………….
…………………….
b) 7 150 × 6
…………………….
…………………….
…………………….
c) 21 896 : 7
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
d) 8 254 : 4
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Hướng dẫn giải
Phép nhân em tính từ phải sang trái, phép chia em chia từ trái sang phải.
Lưu ý các phép tính có nhớ.
Em đặt tình và tính như sau:

Bumbii Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia trang 15 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Đề Bài 2: Tính nhẩm

a) 20 × 4 = ………………..
70 × 2 = …………………
800 × 3 = …………………
6 000 × 9 = …………………
b) 60 : 3 = …………………
150 : 5 = …………………
800 : 8 = …………………
6 300 : 7 = …………………

Hướng dẫn giải
Em nhẩm bằng cách nhân chia các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.
Ví dụ: 2 chục x 4 = 80 chục
Vậy 20 x 4 = 80.
Em được kết quả như sau:

a) 20 × 4 = 80
70 × 2 = 140
800 × 3 = 2 400
6 000 × 9 = 54 000
b) 60 : 3 = 20
150 : 5 = 30
800 : 8 = 100
6 300 : 7 = 900

Đề Bài 3: >, <, =

a) 120 × 3  \(\fbox{ ? }\) 120 × 4 
c) 120 : 3 \(\fbox{ ? }\) 120 : 4
b) 18 : (2 × 3) \(\fbox{ ? }\) 18 : 2 : 3
d) 14 × 8 \(\fbox{ ? }\) 7 × 16

Hướng dẫn giải
Em tính giá trị từng biểu thức rồi so sánh.
a) 120 x 3 = 360
120 x 4 = 480
360 < 480
Vậy 120 x 3 < 120 x 4

b) 18 : (2 x 3) = 18 : 6 = 3
18 : 2 : 3 = 9 : 3 = 3.
Vậy: 18 : (2 x 3) = 18 : 2 : 3

c) 120 : 3 = 40
120 : 4 = 30
40 > 30
Vậy 120 : 3 > 120 : 4

d) 14 x 8 = 112
7 x 16 = 112
Vậy 14 x 8 = 7 x 16

Em điền như sau:

a) 120 × 3 \(\fbox{ < }\) 120 × 4
c) 120 : 3 \(\fbox{ > }\) 120 : 4
b) 18 : (2 × 3) \(\fbox{ = }\) 18 : 2 : 3
d) 14 × 8 \(\fbox{ = }\) 7 × 16

Đề Bài 4: Số?

a) 8 × ………. = 240
b) ………. × 9 = 540
c) ………. : 6 = 20
d) 45 : ………. = 9

Hướng dẫn giải
Muốn tìm thừa số em lấy tích chia cho thừa số còn lại.
a) 240 : 8 = 30
b) 540 : 9 = 60
c) Muốn tìm số bị chia em lấy hiệu nhân với số chia.
20 x 6 = 120
d) Muốn tìm số chia em lấy số bị chia chia cho số chia.
45 : 9 = 5
Em điền như sau:

a) 8 × 30 = 240
c) 120 : 6 = 20
b) 60 × 9 = 540
d) 45 : 5 = 9

Đề Bài 5: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là:
A. chính số đó
B. 1
C. 0
D. số liền sau của số đã cho

b) Bao gạo thứ nhất nặng 25 kg. Bao gạo thứ hai nặng gấp 2 lần bao gạo thứ nhất. Bao gạo thứ hai cân nặng:
A. 23 kg               
B. 27 kg               
C. 40 kg               
D. 50 kg

d) Bình thứ nhất chứa 12 l nước, bình thứ hai chứa 3 l nước. Lượng nước ở bình thứ nhất gấp mấy lần lượng nước ở bình thứ hai?
A. 4 lần                
B. 9 lần                
C. 15 lần              
D. 36 lần

Hướng dẫn giải
a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là:
A. chính số đó

b) Tại một thời điểm, nhiệt độ ở Đà Lạt là 16 °C, nhiệt độ ở Tiền Giang gấp 2 lần nhiệt độ ở Đà Lạt. Nhiệt độ ở Tiền Giang lúc đó là: 16 x 2 = 32
C. 32 °C

c) Bao gạo thứ nhất cân nặng 25 kg. Bao gạo thứ hai nặng gấp 2 lần bao gạo thứ nhất. Bao gạo thứ hai cân nặng: 25 x 2 = 50
D. 50 kg

d) Bình thứ nhất chứa 12 l nước, bình thứ hai chứa 3 l nước. Số lần lượng nước ở bình thứ nhất gấp lượng nước ở bình thứ hai là: 12 : 3 = 4
A. 4 lần

Đề Bài 6: Lớp em có 3 thùng sữa tươi, mỗi thùng có 48 hộp. Chúng em đã uống hết 35 hộp. Hỏi lớp em còn lại bao nhiêu hộp sữa?

Hướng dẫn giải

Bài giải
3 thùng sữa có số hộp sữa tươi là:
48 × 3 = 144 (hộp)
Lớp em còn lại số hộp sữa là:
144 – 35 = 109 (hộp)
Đáp số: 109 hộp sữa

Đề Bài 7: Quan sát biểu đồ dưới đây.
Số dưa lưới thu hoạch ở vườn nhà bạn Liên

Bumbii Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia trang 15 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

a) Trong ba ngày, ngày gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất là: …………….
b) Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được ………………………. quả dưa lưới

Hướng dẫn giải
Quan sát biểu đồ em thấy:
a) Trong ba ngày, ngày thứ Bảy gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất.

b) Số dưa lưới gia đình bạn Liên thu hoạch:
Ngày Thứ Sáu là: 6 x 6 = 36 quả.
Ngày Thứ Bảy là: 6 x 8 = 48 quả.
Ngày Chủ Nhật là: 6 x 7 = 42 quả.

Vậy trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được số quả dưa lưới là:
36 + 48 + 42 = 126 quả.

Bumbii Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia trang 15 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Đề Bài 8: Số?

Hiện nay nhiều hộ nông dân và trang trại đã áp dụng kĩ thuật mới trong trồng trọt, nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm an toàn.

Trồng dưa lưới trong nhà màng (nhà được bao phủ bởi lớp ni-lông trong) cho năng suất cao gấp đôi (gấp 2 lần) so với lối canh tác bình thường ngoài đồng ruộng.

Với cùng diện tích đất canh tác, nếu trồng dưa lưới theo cách bình thường thu hoạch được 2 500 kg thì trồng trong nhà màng thu hoạch được ……………. kg.

Hướng dẫn giải
Vì trồng dưa lưới trong nhà màng cho năng suất cao gấp đôi so với lối canh tác bình thường ngoài đồng ruộng nên:
Với cùng diện tích canh tác, nếu trồng dưa lưới theo cách bình thường thu hoạch được 2 500 kg thì trồng trong nhà màng thu hoạch được 2 500 x 2 = 5 000 kg.

Đất nước em: Số?

Hiện nay dưa lưới đã được trồng phổ biến ở nước ta. Dưa lưới là loại trái cây ngon và có lợi cho sức khoẻ. Một gia đình, nếu mỗi ngày thu hoạch được 6 thùng dưa lưới, mỗi thùng cân nặng 15 kg thì trong 1 tuần, gia đình đó thu hoạch được …………… kg dưa lưới.

Hướng dẫn giải
Mỗi ngày gia đình đó thu hoạch được số ki – lô – gam dưa lưới là:
15 × 6 = 90 (kg)
Trong 1 tuần gia đình đó thu hoạch được số ki – lô – gam dưa lưới là:
90 × 7 = 630 (kg)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 630

Thử thách: Quan sát các hình sau:

Bumbii trang 15 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hình thứ sáu có …………….. hình tròn

Hướng dẫn giải
Quan sát hình em tìm được quy luật tính số hình tròn như sau:
Hình thứ nhất: 1 x 1 = 1 hình tròn
Hình thứ hai: 2 x 2 = 4 hình tròn
Hình thứ ba: 3 x 3 = 9 hình tròn
Như vậy: Hình thứ sáu có 6 x 6 = 36 hình tròn.

Xem bài giải trước: Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theoBài 4: Số chẳn, số lẻ
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x