Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân trang 78 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Viết vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân trang 78 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em điền như sau:

Bumbii Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân trang 78 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Đọc các số sau.
a) 430
b) 27 403
c) 151 038 000
d) 3 000 009

Hướng dẫn giải
a) 430 đọc là bốn trăm ba mươi.
b) 27 403 đọc là hai mươi bảy nghìn bốn trăm linh ba.
c) 151 038 000 đọc là một trăm năm mươi mốt triệu không trăm ba mươi tám nghìn không trăm linh chín.
d) 3 000 009 đọc là ba triệu không nghìn không trăm linh chín.

Đề bài 2: Viết các số sau.
a) Bốn trăm linh sáu nghìn hai trăm mười: …………………… 
b) Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn chín trăm tám mươi mốt: ………………….. 
c) Sáu trăm hai mươi lăm triệu không trăm linh ba nghìn ba trăm hai mươi: ……………. 

Hướng dẫn giải
a) Bốn trăm linh sáu nghìn hai trăm mười: 406 210
b) Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn chín trăm tám mươi mốt: 3 740 981
c) Sáu trăm hai mươi lăm triệu không trăm linh ba nghìn ba trăm hai mươi: 625 003 320

Đề bài 3: Viết vào chỗ chấm.
a) Giá trị của chữ số 7 trong 7 365 là ………………
b) Giá trị của chữ số 8 trong 482 là ………………….
c) Giá trị của chữ số 0 trong 6 108 952 là ……….
d) Giá trị của chữ số 5 trong 354 073 614 là …..

Hướng dẫn giải
a) Giá trị của chữ số 7 trong 7 365 là 7 000
b) Giá trị của chữ số 8 trong 482 là 80
c) Giá trị của chữ số 0 trong 6 108 952 là 0
d) Giá trị của chữ số 5 trong 354 073 614 là 50 000 000

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Viết số thành tổng theo các hàng.
a) 3308 = ……………………………………………………

b) 76 054 = ………………………………………………..
c) 400 061 340 = ………………………………………..

Hướng dẫn giải
a) 3 308 = 3 000 + 300 + 8
b) 76 054 = 70 000 + 6 000 + 50 + 4
c) 400 061 340 = 400 000 000 + 60 000 + 1 000 + 300 + 40

Đề bài 2: Viết vào chỗ chấm.
Trong các số: 123 368 008; 123 805; 123
a) Số có lớp đơn vị gồm các chữ số 1; 2; 3 là: …………….
b) Số có chữ số 8 ở hàng trăm là: …………………………………
c) Số khi viết thành tổng theo các hàng thì có một số hạng là 3 000 000 là: …………………..

Hướng dẫn giải
a) Số có lớp đơn vị gồm các chữ số 1; 2; 3 là: 123
b) Số có chữ số 8 ở hàng trăm là: 123 805
c) Số khi viết thành tổng theo các hàng thì có một số hạng là 3 000 000 là: 123 368 008

Đề bài 3: Số?
Trong buổi đồng diễn thể dục, tất cả học sinh lớp 4C xếp thành một hàng ngang. Từ trái sang phải hay từ phải sang trái, bạn Bích đều ở vị trí thứ 18 trong hàng.
Lớp 4C có ………….. học sinh.

Hướng dẫn giải
Từ trái sang phải hay từ phải sang trái, bạn Bích đều ở vị trí thứ 18 trong hàng nên bạn Bích đang đứng chính giữa của hàng.
Như vậy mỗi bên có 17 bạn, tính cả bạn Bích thì lớp 4C có số học sinh là:
17 + 17 + 1 = 35 (học sinh)

Em điền: Lớp 4C có 35 học sinh.

Khám phá: 
Thực hiện theo các yêu cầu trong SGK.

Trích nội dung SGK – Khám phá trang 63 SGK

Một nghìn triệu gọi là một tỉ. Số 1 000 000 000 đọc là một tỉ.
Đọc các số trong mỗi câu sau.
a) 3 000 000 000
b) 25 000 000 000
c) Dân số thế giới tính đến tháng 7 năm 2021 là khoảng 7 837 000 000 người.

Hướng dẫn giải
a) 3 000 000 000 đọc là ba triệu.
b) 25 000 000 000 đọc là hai mươi lăm triệu.
c) Dân số thế giới tính đến tháng 7 năm 2021 là khoảng 7 837 000 000 người. Số 7 837 000 000 đọc là bảy triệu tám trăm ba mươi bảy nghìn.

Thử thách: 
Thực hiện theo các yêu cầu trong SGK.
Trích nội dung SGK như sau:

Trò chơi Đố em viết đúng số!
Mỗi học sinh chuẩn bị 5 cúc áo hay 5 vật nhỏ như hạt me, viên sỏi, …
Cách chơi
• Giáo viên nói các yêu cầu để học sinh viết số trên bảng con.
Ví dụ: Viết một số có bảy chữ số, trong đó các chữ số cuối cùng của mỗi lớp đều là 5, các chữ số còn lại là số chẵn lớn nhất có một chữ số.
• Học sinh nào viết số đúng thì được đặt một cúc áo vào một cánh hoa ở hình bên. Cả lớp đọc số rồi tiếp tục chơi.
• Ai đặt cúc áo vào đủ 5 cánh hoa trước thì thắng cuộc.

Hướng dẫn giải
Em tự thực hiện theo hướng dẫn ở trên.

Xem bài giải trước: Bài 25: Triệu – Lớp triệu
Xem bài giải tiếp theo: Bài 27: So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x