Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ…

Continue Reading

Bài 14: Luyện tập chung

Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình

Bài Thực hành tạo phim hoạt hình SGK trang 148 lớp 11 Tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 30. Biên tập phim

Bài Biên tập phim SGK trang 143 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Continue Reading

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp SBT

Tin học với nghề nghiệp SBT trang 73 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 15. Gỡ lỗi SBT

Bài Gỡ lỗi SBT trang 68 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri Thức Với…

Continue Reading

Bài 14. Cấu trúc điều khiển SBT

Bài Cấu trúc điều khiển SBT trang 65 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình SBT

Thực hành tạo phim hoạt hình SBT trang 82 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 30. Biên tập phim SBT

Biên tập phim SBT trang 80 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 15: Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading