Bài 7. Thực hành tổng hợp SGK

Bài 7 Thực hành tổng hợp SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 6. Làm phim hoạt hình trên Animiz SGK

Làm phim hoạt hình trên Animiz SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 5. Chỉnh sửa video trên Animiz SGK

Chỉnh sửa video trên Animiz SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz SGK

Giới thiệu phần mềm làm video Animiz SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Continue Reading

Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP SGK

Tẩy xoá ảnh trong GIMP SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP SGK

Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm…

Continue Reading

Bài 8. Hoàn tất ứng dụng SGK

Bài Hoàn tất ứng dụng SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK

Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Continue Reading

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản SGK

Bài Tạo báo cáo đơn giản SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading

Bài 5. Thiết kế truy vấn SGK

Bài 5 Thiết kế truy vấn SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Continue Reading