Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5. Hướng nghiệp với tin học – Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu – sách giáo khoa trang 77 lớp 11 Khoa học máy tính – Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Hướng nghiệp với tin học – Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Khởi động

Trong các tổ chức, những CSDL phục vụ công tác quản lí có thể rất lớn, mỗi CSDL có thể gồm rất nhiều bảng với những quan hệ phức tạp. Không phải ai cũng biết rõ CSDL của đơn vị mình, ngay cả những nhân viên tin học nếu không tìm hiểu chi tiết. Vậy làm thế nào có thể vận hành, duy trì cho các CSDL hoạt động thông suốt, luôn sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu khai thác? Có cần những cán bộ chuyên trách quản trị CSDL không?

Lời giải:

Để vận hành và duy trì một CSDL hoạt động thông suốt, luôn sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu khai thác, cần có những cán bộ chuyên trách quản trị CSDL. Những cán bộ này sẽ có trách nhiệm giám sát và quản lý các bảng dữ liệu, quan hệ giữa các bảng, thiết lập các quy tắc để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Các cán bộ quản trị CSDL cũng phải thường xuyên thực hiện các tác vụ như sao lưu dữ liệu, bảo mật thông tin, kiểm tra và khắc phục các sự cố liên quan đến CSDL. Họ cũng cần cập nhật và nâng cấp CSDL theo yêu cầu của đơn vị, để đảm bảo sự phát triển liên tục và tăng hiệu quả sử dụng của CSDL.

Ngoài ra, việc tạo ra các hướng dẫn sử dụng CSDL cho nhân viên cũng là một phần quan trọng trong công tác quản trị CSDL. Điều này giúp đảm bảo các nhân viên có thể khai thác CSDL một cách hiệu quả và đồng nhất.

1. Nhà quản trị cơ sở dữ liệu

Hoạt động 1

Quản trị là hoạt động hỗ trợ song song với một hoạt động cơ bản. Ví dụ, nếu hoạt động cơ bản là làm phần mềm thì quản trị dự án phần mềm sẽ là điều phối nhân lực, thiết bị, tài chính, giám sát tiến độ và chất lượng để làm ra phần mềm tốt, chi phí hợp lí và đúng thời hạn. Nếu hoạt động cơ bản là khai thác các CSDL phục vụ tin học thì theo em, hoạt động quản trị CSDL tương ứng gồm những công việc gì?

Lời giải:

Hoạt động quản trị CSDL tương ứng gồm những công việc:

 • Cài đặt và cập nhật các hệ QTCSDL.
 • Tạo lập và điều chỉnh CSDL.
 • Đảm bảo tài nguyên cho các hoạt động CSDL.
 • Đảm bảo an toàn, bảo mật.

Câu hỏi

Câu 1. Kể ra các nội dung quản trị CSDL.

Lời giải:

Các nội dung quản trị CSDL:

– Cài đặt và cập nhật các hệ QTCSDL.

– Tạo lập và điều chỉnh CSDL.

– Đảm bảo tài nguyên cho các hoạt động CSDL.

– Đảm bảo an toàn, bảo mật.

Câu 2. Trong ba nhóm đối tượng những người làm phần mềm, sử dụng phần mềm quản lí và quản trị CSDL, ai là người chịu trách nhiệm chính mới công việc sau đây: Cập nhật dữ liệu. Thiết kế dữ liệu, Sao lưu dữ liệu?

Lời giải:

Trong ba nhóm đối tượng đó, người chịu trách nhiệm chính mới công việc cập nhật dữ liệu, thiết kế dữ liệu và sao lưu dữ liệu là nhóm quản trị CSDL.

Nhóm quản trị CSDL có trách nhiệm quản lý và bảo vệ dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu một cách hợp lý và dễ quản lý, cập nhật dữ liệu khi có sự thay đổi và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua sao lưu và phục hồi dữ liệu.

2. Phẩm chất và năng lực của nhà quản trị CSDL

Hoạt động 2

1. Căn cứ vào các công việc cần thực hiện để quản trị CSDL, em hãy đề xuất những kiến thức, kĩ năng và phẩm chất cần có của nhà quản trị CSDL.

2. Có thể học kiến thức và rèn luyện kĩ năng quản trị CSDL ở đâu?

Lời giải:

1. Để có thể làm tốt công việc quản trị CSDL, nhà quản trị cần phải có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Kiến thức về cơ sở dữ liệu: Bao gồm các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, các kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn mã hóa và bảo mật dữ liệu.
 • Kiến thức về hệ thống máy tính: Bao gồm các kiến thức về phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, phần mềm quản trị CSDL và các công nghệ liên quan đến CSDL.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Kỹ năng này rất cần thiết trong việc quản trị CSDL để đảm bảo tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Đây là kỹ năng cần thiết để xử lý các vấn đề kỹ thuật, bảo mật và quản lý trong quá trình quản trị CSDL.
 • Tư duy phân tích và sáng tạo: Nhà quản trị CSDL cần có tư duy phân tích để phát hiện ra những vấn đề tiềm ẩn và đưa ra các giải pháp thích hợp.
 • Tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm: Quản trị CSDL đảm nhiệm trách nhiệm quan trọng về bảo mật và bảo vệ dữ liệu, đòi hỏi người quản trị phải có trách nhiệm cao và sẵn sàng chịu trách nhiệm với các quyết định của mình.

2. Có nhiều cách để học kiến thức và rèn luyện kỹ năng quản trị CSDL, bao gồm:

 • Học tập trực tuyến: Có rất nhiều trang web và các khóa học trực tuyến miễn phí hoặc trả phí như Coursera, Udemy, edX, Pluralsight, LinkedIn Learning, Codecademy và W3Schools.
 • Đi học ở các trường đại học hoặc các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp.
 • Tự học thông qua các tài liệu và sách chuyên ngành.
 • Tham gia các cuộc thi và dự án liên quan đến CSDL để rèn luyện kỹ năng.
 • Thực hành trên các phần mềm quản trị CSDL.

Câu hỏi

Câu 1. Hãy kể ra các phẩm chất và năng lực cần có của một nhà quản trị CSDL.

Lời giải:

Một nhà quản trị CSDL cần phải có những phẩm chất và năng lực sau:

 • Nhà quản trị CSDL cần có kiến thức cơ bản về CSDL, biết thiết kế CSDL và sử dụng thành thạo CSDL.
 • Tính cách tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, kĩ năng phân tích rất cần thiết với nhà quản trị CSDL khi phải xử lí tình huống.
 • Khả năng học tập suốt đời, giúp nhà quản trị CSDL nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp.
 • Để trở thành nhà quản trị CSDL tốt, cần được học kiến thức một cách bài bản ở các trường đại học chuyên nghành, rèn luyện kĩ năng trong các khóa học nghề nghiệp về quản trị CSDL, về các hệ QTCSDL cụ thể và rèn luyện trong công việc thực tế.

Câu 2. Cần làm gì để có các kiến thức và kĩ năng cần thiết về quản trị CSDL?

Lời giải:

Để có các kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL), ta có thể thực hiện các bước sau:

 • Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu.
 • Học về hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Luyện tập tạo và quản lý CSDL.
 • Tham gia khóa học về quản trị CSDL.

3. Cơ hội việc làm

Hoạt động 3

Em hãy sử dụng cụm từ khóa “Tuyển dụng quản trị cơ sở dữ liệu” để tìm kiếm thông tin trên mạng về nhu cầu tuyển dụng liên quan tới công việc quản trị CSDL.

Lời giải:

Nhu cầu tuyển dụng liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm các vị trí sau:

 • Quản trị viên cơ sở dữ liệu.
 • Nhà phát triển cơ sở dữ liệu.
 • Chuyên gia tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
 • Chuyên viên bảo trì cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra viên cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi

Tại sao nhu cầu nhân lực về quản trị CSDL ngày một tăng?

Lời giải:

Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) ngày càng tăng mạnh do sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và dữ liệu số. Sự gia tăng vượt bậc trong sản xuất và thu thập dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu người dùng và dữ liệu từ các nguồn khác nhau, đã tạo ra môi trường phức tạp đòi hỏi sự chuyên môn và quản lý hiệu quả của CSDL. Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản quý báu và động lực cho sự phát triển kinh doanh, nhu cầu về nhân lực có chuyên môn về quản trị CSDL không ngừng tăng để đảm bảo quản lý dữ liệu hiệu quả và an toàn.

Luyện tập

Câu 1. Hãy tìm danh sách ít nhất 5 trường đại học có đào tạo CSDL hay tin học quản lí.

Lời giải:

 • Đại học Kinh tế – Luật.
 • Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Đại học Kinh tế TP HCM.
 • Đại học Ngân hàng TP HCM.
 • Đại học Công nghệ thông tin.
 • Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội.

Câu 2. Hãy tìm một số địa chỉ cung cấp các dịch vụ đào tạo để cấp chứng chỉ về CSDL của các công ty như IBM, Oracle, Microsoft.

Lời giải:

Dưới đây là một số công ty và tổ chức hàng đầu cung cấp dịch vụ đào tạo và chứng chỉ về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) của các hãng như IBM, Oracle và Microsoft:

 1. IBM:
  • Trang web chính thức: IBM Training and Skills
  • IBM cung cấp nhiều khóa học và chứng chỉ về quản trị CSDL, bao gồm IBM Db2 và IBM Data Science.
 2. Oracle:
  • Trang web chính thức: Oracle University
  • Oracle University cung cấp nhiều khóa học và chứng chỉ liên quan đến Oracle Database và Oracle Cloud.
 3. Microsoft:
  • Trang web chính thức: Microsoft Learning
  • Microsoft cung cấp các khóa học và chứng chỉ về quản trị CSDL, bao gồm Microsoft SQL Server và Azure Data Services.

Vận dụng

Câu 1. Hãy tìm ba địa chỉ tuyển dụng nhà quản trị CSDL trong ngành ngân hàng.

Trả lời:

 1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
 2. Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank):
 3. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):

Câu 2. Hãy tìm ba địa chỉ tuyển dụng nhà quản trị CSDL trong các công ty tin học.

Trả lời:

 1. FPT Software:
 2. Công ty Cổ phần Công nghệ Bảo mật (BKAV):
 3. Tập đoàn FPT (FPT Corporation):

Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK lớp 11 định hướng Khoa học máy tính – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x