Bài 9: Bài trình chiếu của em

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài 9: Bài trình chiếu của em – trang 43 sách giáo khoa Tin học Lớp 4 – Chân Trời Sáng Tạo. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Khởi động

Câu hỏi: Một bạn tạo được bài trình chiếu gồm bốn trang chiếu như ở Hình 1. Theo em, bạn đã làm thế nào để tạo được bài trình chiếu này?

Bài 9: Bài trình chiếu của em - Hình 1. Bài trình chiếu GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOÀI HOA

Trả lời:

Theo em, bạn đã sử dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế bài trình chiếu này.

Khám phá

1. Tạo bài trình chiếu đơn giản

Câu hỏi 1: Em hãy nêu các việc cần thực hiện để:

a) Thêm trang nội dung.

b) Nhập văn bản vào khung văn bản trên trang chiếu.

Trả lời:

a) Thêm trang nội dung:

Bước 1: Chọn thẻ Home

Bước 2: Nháy chuột vào lệnh New Slide.

Trang chiếu mới đã được thêm vào.

Bài 9: Bài trình chiếu của em - Hình 3. Thêm trang nội dung

b) Nhập văn bản vào khung văn bản trên trang chiếu:

Bài 9: Bài trình chiếu của em - Hình 4. Nhập văn bản cho trang nội dung

Câu hỏi 2: Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện chèn hình ảnh vào trang chiếu

A. Chọn trang chiếu.

B. Nháy chuột vào nút lệnh Pictures.

C. Chọn thẻ Insert.

D. Nháy chuột vào nút lệnh Insert.

E. Mở thư mục chứa tệp hình ảnh, chọn tệp hình ảnh.

Trả lời: A -> C -> B -> D -> E

Câu hỏi 3: Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh.

A. Thực hiện kéo thả chuột để thay đổi kích thước hình ảnh.

B. Di chuyển con trỏ chuột vào nút tròn nhỏ ở cạnh khung hình chữ nhật bao quanh hình ảnh để con trỏ chuột chuyển thành dạng  (hoặc ).

C. Chọn hình ảnh.

Trả lời: C -> B -> A

Câu hỏi 4: Em hãy nêu các bước thực hiện thay đổi kích thước, di chuyển khung văn bản.

Trả lời:

Bước 1: Thực hiện kéo thả chuột để thay đổi kích thước hình ảnh.

Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào nút tròn nhỏ ở cạnh khung hình chữ nhật bao quanh hình ảnh để con trỏ chuột chuyển thành dạng  (hoặc ).

Bước 3. Chọn hình ảnh.

2. Thay đổi dấu đầu dòng

Câu hỏi: Em hãy nêu các bước để thay đổi dấu đầu dòng.

Trả lời:

Bước 1: Chọn phần văn bản cần thay đổi dấu đầu dòng.

Bước 2: Chọn thẻ Home.

Bước 3: Nháy chuột vào mũi tên ở bên phải nút lệnh (Bullets) để mở danh sách mẫu dấu đầu dòng.

Bước 4: Chọn mẫu dấu đầu dòng trong danh sách mở ra.

Bài 9: Bài trình chiếu của em - Hình 6. Các bước thay đổi dấu đầu dòng.

3. Kích hoạt phần mềm trình chiếu

4. Thoát khỏi phần mềm trình chiếu

Luyện tập

Câu hỏi 1: Hãy nêu các cách kích hoạt, thoát khỏi phần mềm Powerpoint.

Trả lời:

– Có thể kích hoạt phần mềm Powerpoint bằng một trong ba cách:

  • Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
  • Cách 2: Nháy chuột vào biểu tượng trên thanh tác vụ.
  • Cách 3: Gõ Powerpoint 2016 vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó nháy chuột vào biểu tượng trong danh sách kết quả tìm kiếm.

– Thoát khỏi phần mềm Powerpoint:

  • Di chuyển con trỏ chuột vào biểu tượng phần mềm Powerpoint trên thanh tác vụ, nháy phải chuột rồi chọn lệnh Close window (hoặc Close all windows).
  • Khi chỉ có một tệp trình chiếu đang mở: nháy chuột vào nút lệnh (Close) hoặc gõ tổ hợp phím Alt + F4.

Câu hỏi 2: Hãy sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để thay đổi dấu đầu dòng.

A. Chọn thẻ Home.

B. Nháy chuột vào mũi tên ở bên phải nút lệnh (Bullets).

C. Chọn phần văn bản cần thay đổi dấu đầu dòng.

D. Chọn mẫu dấu đầu dòng trong danh sách mở ra.

Trả lời: A -> C -> B -> D

Xem các bài giải trước: Bài 8: Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xóa văn bản

Xem các bài giải khác: Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x