Bài 9: Ôn tập biểu thức số

Bài 9: Ôn tập biểu thức số trang 25 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1. a) Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi biểu thức sau.
125 – 84 + 239
156 : 3 x 4
45 + 27 x 6
63 : (162 – 155)
b) Tính giá trị mỗi biểu thức trên rồi nói theo mẫu.
Mẫu: 125 – 84 + 239 = 41 + 239 =280
280 là giá trị của biểu thức 125 – 84 +239.

Trả lời:

a) Thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi biểu thức như sau:
125 – 84 + 239: Em thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
156 : 3 x 4: Em thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải, hoặc có thể làm phép tính nhân trước rồi làm phép chia sau.
45 + 27 x 6: Em thực hiện phép nhân trước rồi phép cộng sau.
63 : (162 – 155): Em thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

b) Tính giá trị mỗi biểu thức trên rồi nói:
125 – 84 + 239 = 41 + 239 = 280.
Nói: 280 là giá trị của biểu thức 125 – 84 + 239.

156 : 3 x 4 = 52 x 4 = 208.
Nói: 208 là giá trị của biểu thức 156 : 3 x 4.

45 + 27 x 6 = 45 + 162 = 207.
Nói: 207 là giá trị của biểu thức 45 + 27 x 6.

63 : (162 – 155) = 63 : 7 = 9.
Nói: 9 là giá trị của biểu thức 63 : (162 – 155).

2. Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách (xem mẫu).

Mẫu:

Bumbii Bài 9: Ôn tập biểu thức số trang 25 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách: mẫu


Cách 1: 4 x 5 + 3 x 5 = 20 + 15 = 35
Cách 2: (4 + 3) x 5 = 7 x 5 = 35

Bumbii Bài 9: Ôn tập biểu thức số trang 25 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách: a)
Bumbii Bài 9: Ôn tập biểu thức số trang 25 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách: b)

Trả lời:

Quan sát hình em tính được số ngôi sao như sau:

a) Cách 1: 5 x 4 + 8 x 4 = 20 + 32 = 52.
Cách 2: (5 + 8) x 4 = 13 x 4 = 52

b) Cách 1: 4 x 6 + 6 x 6 = 24 + 36 = 60.
Cách 2: (4 + 6) x 6 = 10 x 6 = 60.

3. Số?

Bumbii Bài 9: Ôn tập biểu thức số trang 25 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Bánh mì, vỉ trứng

Em dùng 1 tờ tiền 50 000 đồng để mua 1 vỉ trứng vờ 2 cái bánh mì (giá tiền như trên), người bán hàng sẽ trả lại em .?. đồng.

Trả lời:
Số tiền để mua 1 vỉ trứng và 2 cái bánh mì là:
33 000 + 2 x 7 000 = 47 000 đồng.
Số tiền người bán hàng sẽ trả lại em là:
50 000 – 47 000 = 3 000 đồng.
Vậy em điền vào chỗ chấm 3 000 đồng.

Xem bài giải trước: Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính
Xem bài giải tiếp theoBài 10: Biểu thức có chứa chữ
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x