Bài 10: Biểu thức có chứa chữ

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ trang 26 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1. Tính giá trị của biểu thức rồi nói theo mẫu.
Mẫu: 32 – b x 2 với b = 15.
Nếu b = 15 thì 32 -b x 2 = 32 – 15 x 2 = 32 – 30 = 2.
2 là một giá trị của biểu thức 32 – b x 2.

a) a + 45 với a = 18.

b) 24 : b với b = 8.

c) (c – 7) x 5 với c = 18.

Trả lời:

a) a + 45 với a = 18.
Nếu a = 18 thì a + 45 = 18 + 45 = 63.
Nói: 63 là một giá trị của biểu thức a + 45.

b) 24 : b với b = 8.
Nếu b = 8 thì 24 : b = 24 : 8 = 3.
Nói: 3 là một giá trị của biểu thức 24 : b.

c) (c – 7) x 5 với c = 18.
Nếu c = 18 thì (c – 7) x 5 = (18 – 7) x 5 = 11 x 5 = 55.
Nói: 55 là một giá trị của biểu thức (c-7) x 5.

2. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu).

Biểu thứcnGiá trị của biểu thức
15 x n690
37 – n + 57.?.
n : 8 x 640.?.
12 – 36 : n3.?.

Trả lời:

Em thay giá trị n vào từng biểu thức và tính:
37 – 7 + 5 = 30 + 5 = 35.
40 : 8 x 6 = 5 xx 6 = 30.
12 – 36 : 3 = 12 – 12 = 0

Em điền vào bảng như sau:

Biểu thứcngiá trị của biểu thức
15 x n690
37 – n + 5735
n : 8 x 64030
12 – 36 : n30

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1) Tính giá trị của biểu thức.
a) 24 + 7 x a với a = 8.
b) 40 : 5 + b với b = 0.
c) 121 – (c + 55) với c = 45.
d) d : (12 : 3) với d = 24.

Trả lời:

Em thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức.

a) 24 + 7 x a với a = 8.
24 + 7 x 8 = 24 + 56 = 80.

b) 40 : 5 + b với b = 0.
40 : 5 + 0 = 8 + 0 = 8.

c) 121 – (c + 55) với c = 45.
121 – (45 + 55) = 121 – 100 = 21

d) d : (12 : 3) với d = 24.
24 : (12 : 3) = 24 : 4 = 6.

2. Một hình vuông có cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông là P.
Công thức tính chu vi hình vuông là: P= a x 4.
Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.

a5 cm8 dm12 m.?.
P20 cm.?..?.24 m

Trả lời:

Em thay giá trị của a vào công thức P = a x 4 và tính chu vi hình vuông.

Với a = 8, thì P = 8 x 4 = 32.
Với a = 12, thì P = 12 x 4 = 48.
Với P bằng 24, thay vào công thức P = a x 4 em có 24 = a x 4. Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia có thừa số còn lại. Em được a = 24 : 4 = 6.
Em điền bảng như sau:

a5 cm8 dm12 m6 m
P20 cm32 dm48 m24 m

3. Số?
a) 25 + .?. = 52
b) ?. – 14 = 21
c) 42 : .?. = 7

Trả lời:

a) 25 + .?. = 52
Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại:
52 – 25 = 27.

b) ?. – 14 = 21.
Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng cho số trừ:
21 + 14 = 35.

c) 42 : .?. = 7
Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho hiệu:
42 : 7 = 6.

Xem bài giải trước: Bài 9: Ôn tập biểu thức số
Xem bài giải tiếp theoBài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x