Bài 39: Thực hành và trải nghiệm

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm trang 91 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 38: Ôn tập học kì 1

Bài 38: Ôn tập học kì 1 trang 84 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 37: Em làm được những gì?

Bài 37: Em làm được những gì? trang 82 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 36: Yến, tạ, tấn

Bài 36: Yến, tạ, tấn trang 80 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em…

Continue Reading

Bài 35: Thế kỉ

Bài 35: Thế kỉ trang 78 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải…

Continue Reading

Bài 34: Giây

Bài 34: Giây trang 76 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các…

Continue Reading

Bài 33: Em làm được những gì?

Bài 33: Em làm được những gì? trang 74 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 32: Hai đường thẳng song song

Bài 32: Hai đường thẳng song song trang 73 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc trang 71 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 69 SGK toán lớp 4 tập 1…

Continue Reading