TÌM SỐ BỊ TRỪ, TÌM SỐ TRỪ

Các em tiếp tục ôn tập và bổ sung kiến thức cùng Bumbii giải bài tập…

Đọc bài

TÌM SỐ HẠNG

Các em cùng Bumbii ôn tập và bổ sung kiến thức qua bài Tìm số hạng…

Đọc bài

CỘNG NHẨM, TRỪ NHẨM

Các em có biết phương pháp tính nhẩm sẽ giúp chúng ta tập trung và nhanh trí…

Đọc bài

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000

Mở đầu năm học lớp 3, chúng ta cần ôn tập và bổ sung kiến thức…

Đọc bài