Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 7

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

a) Thương của phép chia 30 : 5 là:
 A. 5              
B. 6             
C. 7              
D. 8

 b) Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng?
A. 0oC                 
B. 2oC                  
C. 100oC              
D. 36oC

c) \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ngôi sao là:

A. 3 ngôi sao
B. 4 ngôi sao
C. 5 ngôi sao

d) Hình vẽ bên có mấy góc vuông?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Đáp án

a) Thương của phép chia 30 : 5 là: 6.        
Em chọn B.

b) Nhiệt độ phù hợp với ngày nắng nóng là 36oC.
Em chọn D.

c) Có tất cả 15 ngôi sao. \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ngôi sao là 15 : 3 = 5.
Em chọn C.

d) Hình vẽ bên có 6 góc vuông.
Em chọn C.

Câu 2. Mỗi quả táo có cân nặng bằng nhau. Cân nặng của mỗi quả táo là:

A. 700 g                
B. 900g               
C. 300g                   
D. 200g         

Đáp án

Cân nặng của ba quả cân là: 500 + 200 + 200 = 900 g.
Cân nặng mỗi quả táo là: 900 : 3 = 300 g
Em chọn C.     

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 7

Đáp án

125 x 3 = 375
375- 3 = 372
372 : 6 = 62

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 7

Câu 4. Lan hái được 35 quả cam. Mẹ hái được nhiều hơn Lan 25 quả cam. Hỏi cả mẹ và Lan hái được tất cả bao nhiêu quả cam?

Đáp án

Bài giải
Số quả cam mẹ hái được là:
35 + 25 = 60 (quả)
Số quả cam cả mẹ và Lan hái được là:
35 + 60 = 95 (quả)
Đáp số: 95 quả cam

Câu 5. Khoanh vào ý đặt trước câu trả lời đúng:

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 7

Số hình tam giác có trong hình bên là:       
A.  4              
B. 5               
C. 6

Đáp án

Hình bên có 5 hình tam giác.
Em chọn B.

Câu 6. Đặt tính rồi tính:
a) 425 + 238
b) 424 – 81
c) 105 × 5
d) 963 : 3

Đáp án

a)

\[ \begin{array}{rr} &425 \\ + & \\ &238\\ \hline &663\\ \end{array} \]

b)

\[ \begin{array}{rr} &424 \\ – & \\ &81\\ \hline &343\\ \end{array} \]

c)

\[ \begin{array}{rr} &105 \\ \times& \\ &5\\ \hline &525\\ \end{array} \]

d)

Câu 7. Quan sát hình sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

– Hãy kể tên các bán kính có trong hình:…………
– Hãy kể tên các đường kính có trong hình:………

Đáp án

Các bán kính có trong hình: bán kính OB, OC.
Các đường kính có trong hình: CB.

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 7
Xem thêm: Đề thi toán lớp 3

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x