Bài 81: Ôn tập chung

Bài 81: Ôn tập chung trang 125 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập 1

Bài 1

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Bumbii Bài 81: Ôn tập chung trang 125 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Viết số: Lần lượt từ hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
Đọc số: Đọc các số có năm chữ số lần lượt từ trái sang phải

Bumbii Bài 81: Ôn tập chung trang 125 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 2

Cho các số sau:
53 460 
54 360
46 530
53 640

a) Chọn câu trả lời đúng.
Trong các số đã cho:
– Số lớn nhất là:
A. 53 460
B. 54 360
C. 46 530
D. 53 640

– Số bé nhất là:
A. 53 460
B. 54 360
C. 46 530
D. 53 640

b) – Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.
– Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) Trong các số 53 460; 54 360; 46 530; 53 640:
– Số lớn nhất là 54 360.
Chọn B.

– Số bé nhất là 46 530.
Chọn C.

b) Số theo thứ tự từ lớn đến bé là:
46530, 53460, 53640, 54360

    Số theo thứ tự từ lớn đến bé là:
54360, 53640, 53460, 46530

Bài 3

Đặt tính rồi tính.
42 307 + 25 916
67 251 – 18 023
3 426 × 3
42 580 : 5

Hướng dẫn giải

Nhớ lại cách đặt tính và tính các phép toán đã học rồi trình bày bài.

Bumbii Bài 81: Ôn tập chung trang 125 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 4

Một cửa hàng văn phòng phẩm, thứ Bảy đã bán 12 hộp bút chì màu, Chủ nhật bán được số hộp bút chì màu gấp 3 lần thứ Bảy. Hỏi sau hai ngày bán, cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp bút chì màu?

Hướng dẫn giải
Tính số hộp bút chì màu bán được ngày Chủ nhật.
Tính số hộp màu bán được của ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Bài giải
Chủ nhật cửa hàng bán được số hộp bút chì màu là:
12 x 3 = 36 (hộp)
Sau hai ngày bán, cửa hàng bán được số hộp bút chì màu là:
12 + 36 = 48 (hộp)
Đáp số: 48 hộp bút chì màu

Luyện tập 2

Bài 1

Quan sát hình rồi trả lời câu hỏi.

Bumbii Bài 81: Ôn tập chung trang 125 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

a) Túi đường cân nặng bao nhiêu gam?
b) Túi muối cân nặng bao nhiêu gam?
c) Túi đường và túi muối cân nặng tất cả bao nhiêu gam?
d) Túi đường nặng hơn túi muối bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải

a) Cân nặng của túi đường là 100 + 500 + 200 = 800 (g)

b) Cân nặng của túi muối là 200 + 200 = 400 (g)

c) Túi đường và túi muối cân nặng tất cả số gam là 800 + 400 = 1 200 (g)

d) Túi đường nặng hơn túi muối số gam là 800 – 400 = 400 (g)

Bài 2

Bạn Núi đi học từ nhà lúc 6 giờ 5 phút và đến trường lúc 6 giờ 55 phút. Hỏi bạn Núi đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

Bumbii trang 125 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Bạn Núi đi học từ nhà lúc 6 giờ 5 phút và đến trường lúc 6 giờ 55 phút.
Vậy bạn Núi đi từ nhà đến trường hết 50 phút.

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức.
a) 3 656 + 1 407 – 2 538
b) 1 306 x 6 : 2
c) 452 x (766 – 762)
d) (543 + 219) : 3

Hướng dẫn giải
Biểu thức có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia thì ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 3 656 + 1 407 – 2 538 = 5 063 – 2 538
                                      = 2 525

b) 1 306 x 6 : 2 = 7 836 : 2
                        = 3 918

c) 452 x (766 – 762) = 452 x 4
                               = 1 808

d) (543 + 219) : 3 = 762 : 3
                            = 254

Bài 4

a) Tính diện tích hình vuông có chu vi 32 cm.
b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông ở câu a và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.

Hướng dẫn giải

a) Cạnh của hình vuông là:
         32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là:
        8 x 8 = 64 (cm2)

b) Hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông ở câu a, vậy chiều rộng hình chữ nhật có độ dài là 8 cm.

Chiều dài hình chữ nhật là:
      8 x 3 = 24 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:
   (24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Xem bài giải trước: Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x