Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 8

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1:

a) Phép nhân 48 x 2 có tích là:
A. 50                      
B. 86                          
C. 96                         
D. 130

b) Giá trị của a trong biểu thức sau  a x 5  = 48 – 8 là:
A.  a =  40              
B. A = 11                   
C. a = 48                      
D.  a = 8

Đáp án

a) Phép nhân 48 x 2 có tích là: 96.
Em chọn C.

b) Ta có: 48 – 8 = 40.
Khi đó a x 5 = 40
Ta có 8 x 5 = 40.
Vậy a = 8
Em chọn D.

Câu 2:

a) 20mm =….cm.
A. 2                     
B. 20                   
C. 200                           
D. 2000

b) 6kg  =…..g
A. 6g                   
B. 600g                
C. 6000g                       
D. 60g

Đáp án

a) 20mm = 2 cm.
Em chọn A.

b) 6kg  = 6000g
Em chọn C.

Câu 3: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 42 và số dư là số lớn nhất có thể.  Số bị chia là:…….                    

a. 343                   
b. 336                     
c. 344                          
d. 334

Đáp án

Trong phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất là 7.
Vậy số bị chia là: 42 x 8 + 7 = 343
Em chọn a.

Câu 4: Khoanh vào \(\displaystyle\frac{1}{6}\) ngôi sao

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 8

Đáp án

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 8

Câu 5: Khối lập phương và khối hộp chữ nhật có gì giống nhau:

a) Đều có 6 mặt là hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh

b) Đều có 6 mặt là hình vuông, 8 đỉnh, 12 cạnh

c) Đều có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

d) Đều có 6 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh

Đáp án

Khối lập phương và khối hộp chữ nhật đều có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.
Em chọn c.

Câu 6: Giá trị của biểu thức 16 x 3  –  19 là:
a) 90                              
b) 48                    
c) 19                              
d) 29

Đáp án

16 x 3  –  19 = 48 – 19 = 29
Em chọn d.

Câu 7. Quan sát hình bên. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 8

a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA, OB ……
b) I là trung điểm của đoạn thẳng MN  ……

Đáp án

a) Hình tròn tâm O có bán kính là OA, OB Đ
b) I là trung điểm của đoạn thẳng MN  S vì IM và IN không bằng nhau.

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) Cô giáo chia đều 84 quyển vở cho 4 tổ. Số quyển vở mỗi tổ nhận được là ……….quyển.

b) Một hộp bánh có 12 cái bánh. 6 hộp bánh có……. cái bánh

c) Một người nuôi 45 con thỏ. Sau khi bán đi 10 con, người đó nhốt đều số thỏ còn lại vào 7 chuồng. Mỗi chuồng nhốt …… con thỏ.  

Đáp án

a) Ta có: 84 : 4 = 21. Em điền:
Cô giáo chia đều 84 quyển vở cho 4 tổ. Số quyển vở mỗi tổ nhận được là 21 quyển.

b) Ta có 12 x 6 = 72. Em điền:
Một hộp bánh có 12 cái bánh. 6 hộp bánh có 72 cái bánh

c) Ta có (45 – 10) : 7 = 35 : 7 = 5. Em điền:
Một người nuôi 45 con thỏ. Sau khi bán đi 10 con, người đó nhốt đều số thỏ còn lại vào 7 chuồng. Mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ.  

Câu 9: Đặt tính rồi tính:

a) 428 + 357                  
b) 783 – 568                
c) 253 x 3               
d) 572 : 4

 Đáp án

a)

\[ \begin{array}{rr} &428 \\ + & \\ &357\\ \hline &785\\ \end{array} \]

b)

\[ \begin{array}{rr} &783 \\ – & \\ &568\\ \hline &215\\ \end{array} \]

c)

\[ \begin{array}{rr} &253 \\ \times& \\ &3\\ \hline &759\\ \end{array} \]

d)

Câu 10: Trong lễ phát động phong trào trồng cây tại trường em, khối Ba trồng được 215 cây, khối Bốn trồng được gấp đôi số cây của khối Ba. Hỏi cả hai khối trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án

Bài giải
Số cây khối Bốn trồng được là:
215 x 2 = 430 (cây)
Số cây cả hai khối trông được là:
215 + 430 = 645 (cây)
Đáp số: 645 cây

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 8
Xem thêm: Đề thi toán lớp 3

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x