Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 9

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1.  Chữ số 5 trong số 752 có giá trị là:
A. 5                                
B. 50                           
C. 500

Đáp án

Chữ số 5 trong số 752 có giá trị là: 50.
Em chọn B.

Câu 2. Giá trị của biểu thức:  45 : 9 + 47 là:
A. 54                              
B. 53                            
C. 52

Đáp án

45 : 9 + 47 = 5 + 47 = 52
Em chọn C.

Câu 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 
7m4cm =  …… cm.
A. 704  cm                    
B. 740  cm                    
C. 74cm

Đáp án

7m4cm = 704 cm.
Em chọn A.

Câu 4. a) 126 x 4 = ….
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 368                           
B. 369                              
C. 504

b) Nhiệt độ nào dưới đây phù hợp với ngày trời nắng nóng?             
A. 61oC                       
B. 25oC                           
C. 36oC

Đáp án

a) 126 x 4 = 504
Em chọn C.

b) Nhiệt độ phù hợp với ngày trời nắng nóng là 36oC
Em chọn C.

Câu 5. Trong hình dưới đây có:

Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 9

Có ………. góc vuông.                       
Có ………. góc không vuông.  

Đáp án

Hình dưới đây có:
Có 5 góc vuông.                       
Có 6 góc không vuông

Câu 6. a) Số 56  giảm 7 lần ta được số……?
A. 8                                
B. 5                             
C. 3  

b) Mỗi lớp học có 4 cái quạt. Hỏi 5 lớp học có tất cả bao nhiêu cái quạt?
A. 5                                   
B 20                               
C. 10

Đáp án

a) Số 56  giảm 7 lần ta được: 56 : 7 = 8
Em chọn A.

b) Mỗi lớp học có 4 cái quạt. Hỏi 5 lớp học có:
4 x 5 = 20
Em chọn B.

Câu 7: Tính giá trị biểu thức:                      

a, 120 + 40 – 5 =  ………………….         
                       =  …………………             

b, (45 : 9) + 15 =……………………….
                      =………………………..

Đáp án

a, 120 + 40 – 5 =  160 – 5
                       =  155

b, (45 : 9) + 15 = 5 + 15
                      = 20

Câu 8. Đặt tính rồi tính:   

a) 325 + 138
b) 532 – 123
c) 206 x 3
d) 468 : 2

Đáp án

a)

\[ \begin{array}{rr} &325 \\ + & \\ &138\\ \hline &463\\ \end{array} \]

b)

\[ \begin{array}{rr} &532 \\ – & \\ &123\\ \hline &409\\ \end{array} \]

c)

\[ \begin{array}{rr} &206 \\ \times& \\ &3\\ \hline &618\\ \end{array} \]

d)

Câu 9. Có hai xe ô tô chở đoàn khách đi thăm quan viện bảo tàng. Xe thứ nhất chở 130 người. Xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 15 người. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu người?

Đáp án

Bài giải
Số người xe thứ hai chở là:
130 + 15 = 145 (người)
Số người cả hai xe chở là:
130 + 145 = 275 (người)
Đáp số: 275 người.

Câu 10:  Một số giảm đi 2 lần thì bằng hiệu của 50 và 30. Tìm số đó.

Đáp án

Bài giải
Hiệu của 50 và 30 là:
50 – 30 = 20
Số đó là:
20 x 2 = 40
Đáp số: 40

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 9
Xem thêm: Đề thi toán lớp 3

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x