Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 3

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Bài 1. Tính nhẩm:
4 x 5 = …………;         7 x 8 = ………..;          
45 : 9 = ……………; 64 : 8 = …………….;

Đáp án

4 x 5 = 20;         7 x 8 = 56;          
45 : 9 = 5; 64 : 8 = 8;

Bài 2. Tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau: 375, 421, 573, 241, 735, 142
a) Số lớn nhất là số: ……………………..
b) Số bé nhất là số: ……………………..

Đáp án

a) Số lớn nhất là số: 735
b) Số bé nhất là số: 142

Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông8cm12cm31cm
Chu vi hình vuông8 x 4 = 32 (cm)

Đáp án

Cạnh hình vuông8cm12cm31cm
Chu vi hình vuông8 x 4 = 32 (cm)12 x 4 = 48 (cm)31 x 4 = 124 (cm)

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  1. Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 52 \(\fbox{ ? }\)
  2. Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 828 \(\fbox{ ? }\)

Đáp án

  1. Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 52 \(\fbox{ S }\)
  2. Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 828 \(\fbox{ Đ }\)

Bài 5. <, >, =
6m 3cm ……. 7m                  5m 6cm ……. 5m
6m 3cm ……. 630cm            5m 6cm …….. 506cm

Đáp án

6m 3cm < 7m                  5m 6cm > 5m
6m 3cm < 630cm            5m 6cm = 506cm

Bài 6. Đặt tính rồi tính:
213 x 3            208 x 4
684 : 6            630 : 9

Đáp án

\[ \begin{array}{rr} &213 \\ \times& \\ &3\\ \hline &639\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &208 \\ \times& \\ &4\\ \hline &832\\ \end{array} \]
Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 3
Bumbii Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 3

Bài 7. Tính:
a) 163g + 28g = …………. ;.       b) 96g : 3 = …………;

Đáp án

a) 163g + 28g = 191g ;.       b) 96g : 3 = 32g

Bài 8. Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán \(\displaystyle\frac{1}{6}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Đáp án

Bài giải
Số máy bơm người ta đã bán là:
36 : 6 = 6 (máy)
Số máy bơm cửa hàng còn lại là:
36 – 6 = 30 (máy)
Đáp số: 30 máy bơm

Bài 9. Tính chiều rộng hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật đó là 60m và chiều dài là 40m.

Đáp án

Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là:
60 – 40 = 20 (m)
Đáp số: 20 m

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 3
Xem thêm: Đề thi toán lớp 3

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x