Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 1

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số liền trước của 170 là:
A. 171           B. 160         C. 169            D. 180

b. Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:
A. 24m        B. 36 m      C. 10 m       D. 12 cm

c. 9m 8cm = …. cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A. 98      B. 908        C. 980        D. 9080

d. Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:
A. 15 lít        B. 49 lít          C. 56 lít          D. 65 lít

Đáp án

a. Số liền trước của 170 là:
A. 171

b. Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:
A. 24 m

c. 9 m 8 cm = …. cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
B. 908

d. Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:
C. 56 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức
a)  2 + 8 x 5 = 50 
b) 32 : 4 + 4 = 12  

Đáp án

*Giá trị của biểu thức
a)  2 + 8 x 5 = 50  \(\fbox{ S }\)
b) 32 : 4 + 4 = 12 \(\fbox{ Đ }\)

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….           8 x 7 = ……..
63 : 9=…….         64 : 8 =…….

Đáp án

7 x 6 = 42           8 x 7 = 56
63 : 9= 7         64 : 8 = 8

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302       660 – 251
124 x 3        845 : 7

Đáp án

\[ \begin{array}{rr} &487 \\ + & \\ &302\\ \hline &879\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &660 \\ – & \\ &251\\ \hline &409\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &124 \\ \times& \\ &3\\ \hline &372\\ \end{array} \]
Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 1

Bài 5: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được \(\displaystyle\frac{1}{4}\)  số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?

Đáp án

Bài giải
Số trang truyện An đã đọc là:
128 : 4 = 32 (trang)
Số trang truyện còn lại mà An chưa đọc là:
128 – 32 = 96 (trang)
Đáp số: 96 trang

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 1
Xem thêm: Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 2

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x