Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 SGK toán lớp 3 tập 2, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2 153 + 5 4331 675 + 3 3096 722 + 966
3 905 + 4 185465 + 619880 + 7 077

Hướng dẫn giải
Em viết phép cộng theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng (nghìn, trăm, chục, đơn vị) thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện phép tính cộng lần lượt từ trái qua phải.

Bumbii Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Số?

Số hạng1 1804583 2681 523671
Số hạng4581 1801 5233 268225
Tổng1 638

Hướng dẫn giải
Muốn tìm tổng ta lấy số hạng thứ nhất cộng số hạng thứ hai:
Ta điền vào bảng như sau:

Số hạng1 1804583 2681 523671
Số hạng4581 1801 5233 268225
Tổng1 6381 6384 7914 791896

Bài 2: Tính nhẩm.
5 000 + 2 000 + 1 000
1 800 + 1 200 + 6 000
4 000 + 3 000 + 3 000
4 900 + 500 + 100

Hướng dẫn giải
Em nhẩm bằng cách cộng ngàn hoặc cộng trăm, em thực hiện từ trái sang phải:

 5 000 + 2 000 + 1 000
= 5 nghìn + 7 nghìn + 1 nghìn
= 7 nghìn + 1 nghìn = 8 nghìn hay 8 000.
Vậy: 5 000 + 2 000 + 1 000 = 8 000.

Tương tự như vậy em thực hiện các phép tính khác như sau:
4 000 + 3 000 + 3 000 = 7 000 + 3 000
10 000

1 800 + 1 200 + 6 000 = 3 000 + 6 000
= 9 000

4 900 + 500 + 100 = 4 900 + 100 + 500
= 5 000 + 500
5 500

Bài 3: >, <, =
a) 3 000 + 800 + 20 + 5 .?. 3 825
b) 9 100 + 380 + 15 .?. 9 500
c) 6 000 + 4 .?. 4 600
d) 2 000 + 70 + 8 .?. 2 780

Hướng dẫn giải
Tính tổng các số ở vế trái, tiến hành so sánh hai vế và điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

a) 3 000 + 800 + 20 + 5  =  3 825

b) 9 100 + 380 + 15  <  9 500
vì 9 100 + 380 + 15 = 9 495 < 9 500

c) 6 000 + 4  >  4 600
vì 6 000 + 4 = 6 004 > 4 600

d) 2 000 + 70 + 8  <  2 780
vì 2 000 + 70 + 8 = 2 078 < 2 780

Bài 4: Gia đình bác Tám thu hoạch măng cụt và xoài. Măng cụt cân được 2 320 kg. Khối lượng xoài nhiều hơn măng cụt là 520 kg. Hỏi gia đình bác Tám thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam măng cụt và xoài?

Hướng dẫn giải
Em tìm khối lượng xoài trước, sau đó tính khối lượng của cả măng cụt và xoài. Em trình bày như sau:

Bài giải
Số ki – lô – gam xoài thu hoạch được là:
2 320 + 520 = 2 840 (kg)
Số ki-lô-gam măng cụt và xoài thu hoạch được là:
2 320 + 2 840 = 5 160 (kg)
Đáp số: 5 160 ki-lô-gam.

Bài 5: Số?

Bumbii trang 14 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. H4

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua Thủ đô Hà Nội, dài .?. km.

Hướng dẫn giải
Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa đi qua Thủ đô Hà Nội = Khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội + Khoảng cách từ Thủ đô Hà Nội đến thị xã Sa Pa:
1 726 + 320 = 2 046

Em điền:
Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua Thủ đô Hà Nội dài 2 046 km.

Xem bài giải trước: So sánh các số có bốn chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x