Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 39 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: Chọn ý trả lời đúng.
a) Số bảy trăm linh hai được viết là:
A. 7 002                 
B. 720                    
C. 702

b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:
A. 800 + 50           
B. 8 + 50               
C. 8 + 5 + 0

Hướng dẫn giải:
a, Số bảy trăm linh hai được viết là 702.
Chọn C.

b, 850 = 800 + 50
Chọn A.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.
a, Tổng của 571 và 264
b, Hiệu của 571 và 264

Hướng dẫn giải:
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Bumbii Em làm được những gì? trang 39 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức.
a, 30 + 20 : 5
b, 2 x (780 – 771)

Hướng dẫn giải:
+ Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
+ Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a, 30 + 20 : 5 = 30 + 4
                      = 34

b, 2 x (780 – 771) = 2 x 9
                              = 18

Bài 4: Số?
a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có ..?.. cánh hoa.
b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ..?.. đôi đũa.

Hướng dẫn giải:

a, Mỗi bông hoa có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông hoa có 40 cánh hoa. (Vì 5 x 8 = 40)

b, Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa. (Vì 12 : 2 = 6)

Bài 5: Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bào nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải:

Đề tính số tuổi của bà ta lấy số tuổi năm bà sinh mẹ cộng với số tuổi mẹ sinh Tâm cộng với số tuổi năm nay của Tâm.

Bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi nên bà hơn mẹ 25 tuổi.
Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi nên mẹ hơn Tâm 30 tuổi.

Bài giải
Số tuổi của mẹ năm nay là:
9 + 30 = 39 (tuổi)
Số tuổi của Bà năm nay là:
39 + 25  = 64 (tuổi)
Đáp số: 64 tuổi

Bài 6: Hoàn thiện các câu sau.
Hình tam giác ABC có:
3 đỉnh là : ..?.., ..?.., ..?..
3 cạnh là: ..?.., ..?.., ..?..

Bumbii Em làm được những gì? trang 39 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Em quan sát hình vẽ để điền vào chỗ trống.
Hình tam giác ABC có:
3 đỉnh là: A, B, C
3 cạnh là: AB, BC, CA

Bài 7: a) Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 39 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b, Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
2 m, 1 km, 300 cm

Hướng dẫn giải:
a, Áp dụng kiến thức: hai đơn vị liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị và điền vào chỗ trống.

Bumbii trang 39 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b, Ta có  1 km = 1000 m, 2 m = 200 cm
1 km > 300 cm > 2 m

Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 1 km, 300 cm, 2 m

Xem bài giải trước: Làm quen với chữ số La Mã
Xem bài giải tiếp theo: Bảng nhân 3
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x