Bài toán giải bằng hai bước tính

Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1: Hoàn thành tóm tắt và bài giải.
Tuấn cắt được 14 lá cờ. Thu cắt được ít hơn Tuấn 5 lá cờ. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu lá cờ?

Bumbii Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Đọc kỹ đề em hoàn thành tóm tắt như sau:

Bumbii Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Số là cờ của Thu cắt được bằng số lá cờ của Tuấn trừ đi 5.
Số lá cờ 2 bạn cắt được bằng số lá cờ của Tuấn cộng với số lá cờ của Thu

Em điền như sau:

Bài giải
Số lá cờ thu cắt được là:
14 – 5 = 9 (lá cờ)
Số lá cờ cả hai bạn cắt được là:
14 + 9 = 23 (lá cờ)
Đáp số: 23 lá cờ

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

Bài 1: Ở quê em có nhiều nhà nuôi ong mật. Trong vườn nhà ông ngoại có 71 thùng ong, vườn của cậu Út ít hơn vườn của ông 16 thùng. Hỏi trong cả hai khu vườn có bao nhiêu thùng ong mật?

Bumbii Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Số thùng ong của cậu Út = Số thùng ong của ông ngoại – 16
Số thùng ong trong cả hai khu vườn = Số thùng ong của ông ngoại + Số thùng ong của cậu Út

Bài giải
Trong vườn nhà cậu Út có số thùng ong là:
71 – 16 = 55 ( thùng)
Cả hai khu vườn có tất cả số thùng ong là
71 + 55 = 126 ( thùng )
Đáp số : 126 thùng ong mật

Bài 2: Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Số viên gạch bác Dũng lát được = Số viên gạch anh Minh lát được + 14
Số viên gạch cả hai người lát được = Số viên gạch của bác Dũng + Số viên gạch của anh Minh

Bài giải
Bác Dũng lát được số viên gạch là:
27 + 14 = 41 (viên)
Cả hai người lát được số viên gạch là:
27 + 41 = 68 (viên)
Đáp số: 68 viên gạch

Bài 3: Chọn cách giải phù hợp với tóm tắt.

Bumbii trang 30 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
+ Tóm tắt 1 có thể nêu bài toán như sau:
Bể thứ nhất có 25 con cá, bể thứ hai ít hơn bể thứ nhất 5 con. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?

+ Tóm tắt 2 có thể nêu bài toán như sau:
Bể thứ hai có 15 con cá, bể thứ nhất nhiều hơn bể thứ hai 10 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?

Do đó Tóm tắt 1 ứng với cách giải B.
            Toám tắt 2 ứng với cách giải A

Xem bài giải trước: Xem đồng hồ
Xem bài giải tiếp theo: Làm quen với biểu thức
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x