Cộng nhẩm, trừ nhẩm

Cộng nhẩm, trừ nhẩm trang 11 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bumbii Cộng nhẩm, trừ nhẩm trang 11 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

Bài 1: Tính nhẩm.
a, 21 + 8
   6 + 72

b) 42 + 20
    80 + 15

c, 630 + 50
    10 + 470

Hướng dẫn giải:
Tách thành số tròn chục, tròn trăm rồi cộng nhẩm.
a, 21 + 8
Em nhẩm:
21 + 8 = 20 + 1 + 8
1 + 8 = 9
20 + 9 = 29
Vậy 21 + 8 = 29

6 + 72
Nhẩm:
6 + 72 = 6 + 2 + 70
6 + 2 = 8
70 + 8 = 18
Vậy 6 + 72 = 78

b) 42 + 20
Em nhẩm:
42 + 20 = 40 + 2 + 20
4 chục + 2 chục = 6 chục
Vậy 42 + 20 = 62

80 + 15
Nhẩm:
80 + 15 = 80 + 10 + 5
8 chục + 1 chục = 9 chục
Vậy 80 + 15 = 95

c) 630 + 50
Em nhẩm:
630 + 50 = 600 + 30 + 50
3 chục + 5 chục = 8 chục
Vậy 630 + 50 = 680

10 + 470
Nhẩm:
10 + 470 = 10 + 70 + 400
1 chục + 7 chục = 8 chục
Vậy 10 + 470 = 480

Bài 2: Tính nhẩm.
a, 69 – 5
    18 – 7

b, 37 – 20
   92 – 10

c, 190 – 60
    840 – 40

Hướng dẫn giải:

Tách số ra thành tròn chục, tròn trăm rồi trừ nhẩm.
a) 69 – 5
Em nhẩm:
69 – 5 = 60 + 9 – 5
9 – 5 = 4
60 + 4 = 64
Vậy 69 – 5 = 64

18 – 7
Nhẩm:
18 – 7 = 10 + 8 – 7
8 – 7 = 1
10 + 1 = 11
Vậy 18 – 7 = 11

b) 37 – 20
Em nhẩm:
37 – 20 = 30 + 7 – 20
3 chục – 2 chục = 1 chục
Vậy 37 – 20 = 17

92 – 10
Nhẩm:
92 – 10 = 90 + 2 – 10
9 chục – 1 chục = 8 chục
Vậy 92 – 10 = 82

c) 190 – 60
Em nhẩm:
190 – 60 = 100 + 90 – 60
9 chục – 6 chục = 3 chục
Vậy 190 – 60 = 130

840 – 40
Nhẩm:
840 – 40 = 800 + 40 – 40
4 chục – 4 chục = 0
Vậy 840 – 40 = 800

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

Số?

Bumbii Cộng nhẩm, trừ nhẩm trang 11 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Phương pháp giải:
Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.
a) 750 – 200 = 550
550 + 40 = 590

b) 60 + 15 = 75
75 – 70 = 5

Bumbii trang 11 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theo: Tìm số hạng
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x